Vi ønsker å fremme økt digital kompetanse i skolen, men det er viktig å skille mellom digital kompetanse og ideen om at hver enkelt elev må ha sitt eget nettbrett. Det er en misforståelse å tro at utbredt bruk av nettbrett er den eneste veien til et digitalt kompetent samfunn.

Digital kompetanse krever en helhetlig tilnærming. Det handler ikke bare om å bruke nettbrett, men å lære barna hvordan de effektivt og smart kan bruke verktøy som regneark, tekstbehandling, presentasjonsverktøy, touchmetoden og grunnleggende programmering. Disse ferdighetene bør læres på robuste arbeidsverktøy som PC-er eller Mac-er, ikke enheter som primært er designet for underholdning.

Samtidig ønsker vi å understreke verdien av tradisjonelle læremidler. Forskning viser at skriving for hånd med penn og papir aktiviserer ulike deler av hjernen sammenlignet med skriving på tastatur, noe som bidrar til bedre minnespor.

Vi må heller ikke glemme betydningen av lesekompetanse, som dessverre er synkende blant dagens unge. Evnen til å lese er en fundamental ferdighet i samfunnet vårt. Her har både skolen og foreldre et ansvar. Nedgangen i leselyst er en bekymring som vi må ta på alvor. Hva slags samfunn vil vi ha hvis vi mister evnen til å fordype oss i lengre tekster?

Vi ønsker å invitere til en åpen dialog rundt dette temaet. Skjermbruk har kommet for å bli, og av og til gir skjerm det beste læreutbytte. Spørsmålet er bare om vi er for ukritiske til skjermbruk, både på skolen og på fritida.

Rauma Høyre foreslår å redusere antallet nettbrett i skolen, spesielt for første- og andretrinnet i Rauma. I stedet for at hver elev har sitt eget nettbrett, vil vi at klassene skal dele på fem-seks nettbrett hver, som brukes i stasjonsundervisning når det er relevant. Dette vil stimulere til en balansert digital bruk, fremme bruk av tradisjonelle læringsmetoder og spare skolene for kostnader knyttet til innkjøp og lisenser.

Vi tror dette enkle tiltaket vil bidra til å forbedre skoleopplevelsen for de yngste elevene, samtidig som Rauma kommune sparer penger på å kjøpe inn dyre programvarelisenser og nye nettbrett hvert år.

En vinn-vinn-situasjon!

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal