Fra tirsdag i neste uke kan 3500 lærere i Norge være i streik. Molde er en av kommunene som er hardt rammet av streiken. Lærerne tar i bruk et lovlig og viktig virkemiddel i det norske arbeidslivet når de velger å gå ut i streik. Grunnlaget for streiken er også greit å forstå. Arbeidsgiversida har så langt vist liten forhandlingsvilje. Det er trist. Vår oppfordring er at partene snarest mulig må finne vegen til forhandlingsbordet. Det krever forhandlingsvilje fra begge sider av bordet. Etter vår oppfatning ligger denne ballen hos KS.

Ungdommene er uansett de store taperne i denne konflikten. Etter hvert som streiken strekker seg ut i tid blir det vanskeligere å akseptere argumentet om at også elevene vil tjene på dette i det lange løpet. En av årsakene er at denne streiken kommer på et svært vanskelig tidspunkt. Norsk skole har gjennom flere år vært preget av en pandemi. Det har vært slitsomt for alle, ikke minst for elevene. Nå har mange elever blitt rammet av en streik ved inngangen til det nye skoleåret. Skolehverdagen ble ikke forutsigbar, slik de håpet. Advarslene fra fagfolk er mange. Igjen er det sårbare grupper som kan bli hardest rammet.

Etter flere år med pandemi er en normal og forutsigbar skolehverdag det mange ønsker seg. Dersom streiken nå strekker ut i tid vil det garantert bli nye debatter om grunnlaget for å sette karakter og hvordan man avvikler en rettferdig eksamen. Nå er det slik at mange ungdommer går glipp av viktig undervisning. Streikeuttaket rammer forskjellig. Noen skoler er i full drift, mens andre er tett på stengt. Et av hovedargumentene for å avlyse eksamen under pandemien var at elevene fikk ulik undervisning og derfor et ulikt grunnlag. Nå kan streiken gjøre at denne debatten igjen blir aktuell.

Konflikten som har resultert i streik har bygd seg opp over tid. Skolene er hardt presset, og for mange oppleves læreryrket som krevende. Vår oppfatning er at vi vil trenge flere lærere i framtida. Da må KS bidra til å gjøre yrket attraktivt. En streik passer sjelden i folks kalender. Det er vel noe av grunntanken med streikeretten. At samfunnet skal oppleve konsekvensene av at en yrkesgruppe ikke er tilfreds med vilkårene. Dessverre er det slik at streiken denne gangen rammer unge hardt. Hvor lenge kan KS og Lærerorganisasjonene stå og se på dette?