Byutvikling: Møre og Romsdal må tilby urbane opplevingar

foto
Sjøfronten i Molde. Foto: Jan Inge Tomren