Regjeringa gjeninnfører fraværsgrensa i ungdomsskolen og den videregående skolen fra høsten av. Målet er å øke tilstedeværelsen i skolen. Gjennom våren har det vært mange bekymringsmeldinger om høgt fravær, også lokalt i Romsdal. Mange mener at fraværsgrensa er det enkle svaret på denne problemstillingen. Denne våren har det heller ikke vært noen eksamen og jobbe fram mot. Litt spissformulert kan man si at risiko for tapt læring har vært den eneste konsekvensen ved å ikke gå på skolen.

Kritiske opposisjonsstemmer mener at regjeringa har vært for trege med å ta i bruk dette virkemiddelet. Høyres skolepolitiske talsperson, Jan Tore Sanner er blant dem. Han får også støtte fra mange lærere, blant annet fra Utdanningsforbundet. På den andre siden har Elevorganisasjonen vært kritiske til fraværsgrensa. De mener at politikerne ikke stoler på skolen, og at fraværsgrensa spesielt rammer de elevene som sliter mest.

I den offentlige debatten har man i stor grad lagt til grunn en årsakssammenheng mellom lavt oppmøte denne våren og midlertidig bortfall av fraværsgrense. Det er viktig å huske på at pandemien rammet unge hardt. Når fraværsgrensa gjeninnføres så er det i en hverdag hvor det er stort behov for psykisk helsehjelp for barn og unge, og samtidig lang kø hos fastlegene. Strengere dokumentasjonskrav i skolen kan belaste dette systemet ytterligere.

Fraværsgrensa var omstridt da den ble innført. Tilhengerne kan vise til at flere fullfører skolen etter at den kom på plass. Disse erfaringstallene er fra før pandemien. Det er vanskelig å sette en start- og sluttdato for en pandemi. For skoleelever har det vært en krevende tid. Iveren etter å komme tilbake til hverdagen bør ikke få gå på bekostning av de som fikk den hardeste nedturen gjennom pandemien. Derfor var det gode grunner til å vente med gjeninnføringen av fraværsgrensa, og den bør heller ikke praktiseres for firkantet til høsten. Det er ikke slik at alt vil løse seg ved å gjeninnføre fraværsgrensa.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal