Det er dagen for å gratulere idretten i Molde med det nye Idrettens Hus. Onsdag ble bygget offisielt innviet, nesten to år etter at det kunne tas i bruk. Koronapandemien er forklaringen. Idrettens Hus er ment å samle mange ulike idrettsaktiviteter under samme tak. Når ulike interesser og hensyn skal forenes, kan det være krevende å finne den beste løsningen. Vi mener Molde kommune langt på veg har lagt til rette for allsidig bruk av nybygget. Skulle man hatt en komplett løsning, kunne man tenkt at huset ble enda større, slik at det var plass til elitehåndball og tilstrekkelig tilskuerkapasitet i Idretts Hus. Sånn ble det ikke.

I flere år var det ikke avklart hva som ville være den beste løsningen da det gamle og utdaterte Idretts Hus skulle få avløsning. Så seint som i 2016 mente kommunen at det ville bli billigere å bygge om og renovere det gamle bygget, men usikkerheten om hva sluttsummen ville bli resulterte i at kommunestyret vedtok å rive gamle Idrettens Hus og bygge helt nytt. Det var en klok beslutning.

Det nye Idrettens Hus er på 8.400 kvadratmeter areal, bygget over tre etasjer og har en prosjektkostnad på 183 millioner kroner. Bygget rommer håndballbane, basishall/turnhall, to aktivitetssaler, møterom, delvis overbygget skatepark og 14 garderober.

Molde har gjort seg bemerket ved å bygge viktige bygninger i massivt tre. Krona på Romsdalsmuseet, Romsdal videregående skole har vekket begeistring. Utførelsen og konseptet Idretts Hus har av byggebransjen blitt vurdert som så bra at Idretts Hus i april i år ble kåret til Månedens trebygg i Norge. Trevirket som har gått med for å bygge Idrettens Hus tilsvarer 200 mål tømmerskog! Idrettens Hus har gitt mange aktiviteter nye, tidsmessige lokaler.

Bygget har blitt et idrettslig samlingspunkt, til glede for små og store i mange år framover.

Utfordringen er å holde leieprisen lav. Byen har all grunn til å være stolt av nybygget.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal