Vi er vant med å lese om hvor farlig klimaendringene kan bli. Sommeren 2022 er det bildene som skremmer mest. Bilder av elver uten vann, skogbranner og ekstremtørke på flere kontinenter.

Allerede tidlig i sommer skapte hetebølger flere steder i Sør-Europa enorme utfordringer for nødmannskaper og helse. Senere ble tørken dramatisk synlig. Nå er flere av de store elvene i Europa nesten tørrlagt. Landbruket rammes hardt, og mange bønder frykter at årets avlinger skal gå tapt.

Mens deler av Norge bekymrer seg for lite vann i vannmagasinene, er store deler av Europa rammet av en tørke som kan være den verste på 500 år. Vi på Nordvestlandet og lengre nord har fulle vannmagasin.

Effekten av klimaendringene rammer ulikt. Noen steder blir rammet av flom, andre steder tørker inn. Sjøl om den enkelte værhendelse ikke nødvendigvis er noe annet enn naturlig variasjon, er summen av værrekorder og hyppigheten av ekstremvær nå helt åpenbar. Mens forskerne også er bekymret for at klimaendringene skjer fortere enn mange av de hadde ventet. Samtidig som krig i Europa og en vedvarende pandemi forverrer situasjonen

Det som nå skjer vil garantert påvirke oss alle i årene som kommer. Både politisk, økonomisk og i levekår for det enkelte menneske. Sjøl om det lett kan virke håpløst å snu en slik utvikling, tror vi at det finnes håp om reduserte utslipp og etter hvert reversering av klimaendringene.

En fersk meningsmåling i Danmark viser at over halvparten av danskene er villig til å endre atferd for klimaet. Vi tror dette tallet gjelder for mange land, og at det vil bli flere og flere som ønsker endring. Aldri tidligere har USA satt i gang klimatiltak med et slikt omfang som nå. Dette er bare et par eksempler på at veldig sterke krefter nå vil snu utviklinga. De nifse bildene fra sommeren 2022 gjør inntrykk.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal