Å skjule usosiale kutt og massive økninger i skatter og avgifter bak at budsjettet er «stramt» er rett og slett ufint spill av Arbeiderpartiet. Sannheten er at regjeringen vil bruke 164,4 milliarder mer enn i fjor. Dette er en økning i utgiftene på hele 10,6 prosent.  Det er faktisk bare Samferdselsdepartementet som får reelle kutt.

Det er betegnende at det viktigste for verdiskapningen, infrastrukturen vår, er det eneste politikkområdet som faktisk får mindre penger med denne regjeringen.

Dette budsjettet er først og fremst en gigantisk overføring av verdier fra privat sektor og vanlige folk til statskassen. Sp og Ap har foreslått å heve skattene mer enn kommunistene i Rødt. Samtidig øker statens inntekter med 1316 milliarder kroner, opp 84,4 prosent fra året før.

For å begrunne sine avgiftsøkninger, kutt i turnusstillinger for leger, øking i egenandelene på medisiner, stans i bygging av nye sykehjemsplasser og avlysning av viktige veiprosjekter har regjeringen skjøvet frykten for økt rente foran seg.

Sannhetene er at Finansdepartementet selv innrømmer at budsjettet i beste fall ikke vil bidra til redusert rente, og i verste fall faktisk vil føre til økte renter.

Budsjettet demper ikke prispresset og gjør ikke økonomien til folk og bedrifter bedre. Det er ikke bare noen udefinerte «rikinger» Støre straffer for å fylle statens pengebinge. Vanlige folk og vanlige bedrifter går nå en usikker tid i møte.

De som derimot får langt bedre økonomi er Arbeiderpartiets og Senterpartiets venner.  LO, som har tre plasser i Aps sentralstyre, drar stor nytte av en historisk økning på 29 prosent i fagforeningsfradraget.  Landbruksdepartementet er budsjettvinner med en økning på 24,7 prosent. Gjennomgående kuttes det i mange organisasjoner – bortsett fra de som støtter regjeringens politikk.

Stadig færre tror på Støre når han skryter av sin egen regjering. Velgerne har skjønt at vi har en regjering som bare gjør krisen verre. Det folk og bedrifter trenger nå er en solid strømstøtte, med 100 prosent kompensasjon over 50 øre, at vi fjerner drivstoffavgiftene og halverer matmomsen.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal