Saka om Vistdalen bofellesskap har utviklet seg på en måte som er veldig uheldig for lokaldemokratiet og utkantene i kommunen. Er det et mål å legge ned bygda vår, at alle skal flytte til byen? Først gjør kommunestyret et vedtak, men deretter bruker administrasjonen ressurser på å motarbeide det lovlig fattede vedtaket.

Etter at kommunestyret vedtok at det skal bygges nytt bofellesskap i Vistdalen, og at de gamle skal få bo i den gamle bygningen til nytt bygg blir reist, har administrasjonen konsekvent motarbeidet det lovlig fattede vedtaket. Det er tydelig at administrasjonen har bestemt seg for at Vistdal bofelleskap skal vekk! For det første har de sørget for at beboerne i sommer likevel måtte flytte ut, og dermed er bofelleskapet i praksis en saga blott. Begrunnelsen var at det var «faglig uforsvarlig» å drive videre. At dette ble tilbakevist av bygdefolk og ansatte ved bofellesskapet, hjalp naturligvis ikke, selv om argumentene var gode. Og nå kommer fortsettelsen: Det blir nå, ifølge administrasjonen, umulig å bygge noe nytt bofellesskap fordi det blir i strid med brannforskriftene. Administrasjonen hevder at det blir for lang utrykningstid for brannvesenet ved en eventuell brann, og det blir også problem med vanntilførselen for brannfolkene!

Vi som bor her, vet følgende:

Det er 4 personer her i Vistdalen som kan rykke ut ved en brann, av disse 1 røykdykker. Disse er ansatt av kommunen, og er erfarne folk. Dette bør være nok i startfasen av en eventuell brann, til forsterkninger ankommer fra Åfarnes og Eresfjorden (knapt en halvtimes kjøring, ca. 26 km fra Åfarnes og 22 km fra Eresfjord).

Det finnes ei 8 år gammel brannvogn som rommer 4500 liter som er fullt brukbar. Denne brannvogna står i et oppvarmet rom og er oppfylt med vann.

Bofellesskapet ligger ca. 200 meter fra elva Visa, der det er brakkvann (fryser aldri til) i den nederste delen. Det er derfor fullt mulig å legge brannslanger fra elva til bofellesskapet.

Slik som denne saka har utviklet seg, har jeg dessverre mistet all tro på at administrasjonen i kommunen opptrer på en upartisk og ryddig måte. Jeg har aldri sett maken til svartmaling av en situasjon og ensidig framstilling av ei sak. Ja, jeg har faktisk til gode å høre ett eneste positivt utsagn fra administrasjonen om Vistdalen bofellesskap, som har betydd så mye her i bygda.

Jeg vil også uttrykke stor skuffelse over Senterpartiet, som har vært mitt parti i alle år. Jeg hadde faktisk ventet støtte fra alle SP-representantene når det gjelder å ta vare på bofellesskapet. Det er ingen selvfølge at jeg fortsetter å stemme på dette partiet i framtida, bare så det er sagt.

Nå håper jeg at politikerne i kommunestyret er voksne nok til å stå fast ved sine tidligere vedtak, å bestemme hvor skapet skal stå. Dette er faktisk ei prinsipielt viktig sak som bør være en tankevekker for flere enn oss som bor i Vistdalen.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal