Endelig skulle den videregående skolen på Gjermundnes få nytt fjøs. Det eksisterende fjøset på skolen er fra 1972. Siden den gang har det skjedd mye i landbruket. En oppdatert videregående skole som skal utdanne til landbruksnæringa kan rett og slett ikke tilby noe slikt til elever som ser en framtid i næringa. Det haster med å bygge, og derfor var det svært overraskende at det var Senterpartiet som skulle skru på bremsene. Partiets opptreden i denne saka framstår som underlig, og samsvarer lite med deres uttalte ønske om å være landbruksvennlige.

Det nye fjøset er kostnadsberegnet til 49,3 millioner kroner. Saka var oppe i fylkesutvalget sist uke, og det var Senterpartiet som fremmet forslaget om at prosjektet enda en gang skal sendes tilbake for ny kostnadsvurdering. Forslaget fikk støtte fra opposisjonen, og dermed flertall. Målet er ifølge Kristin Sørheim at kostnadene skal reduseres med ti prosent. For å vurdere rimeligheten i dette kan det være på sin plass å se litt tilbake i tid. Det har nå gått fem år siden det første gang ble vedtatt å bygge nytt fjøs. En ny runde med kostnadsrevisjon kan igjen påvirke framdriftsplanen. Det hører til sjeldenhetene at slike kuttrunder ikke fører til forsinkelser.

Rektor Aadne Haarr mener prosjektet er godt, og er følgelig skuffet over vedtaket fra Fylkesutvalget. Det er lett å forstå rektoren. For skolen for Gjermundnes er nytt internat og nytt fjøs av svært stor betydning. Landbruksnæringa jobber for å rekruttere flere unge, og fasilitetene på fagskolene er av stor betydning. Dette handler om utdanning, men også om distriktspolitikk. Behovet for gode fagarbeidere er stor i landbruket. Det framstår som underlig at Senterpartiet vil kutte i et slikt prosjekt. Det er grunn til å spørre hvor godt forankret dette er innad i partiet. Hva mener for eksempel valgvinnerne Geir Inge Lien og Tove Henøen om en slik politikk?

I dette fylket er det dessverre slik at store prosjekt kan være vedtatt, men at kampen fortsetter når kostnadene skal arbeides inn i budsjettene. Sjølsagt skal ikke offentlige bygg være dyrere enn det som trengs. De partiene som stemte for ny kostnadsrunde må jobbe aktivt for at tid

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal