​Strømregningen diskuteres heftig. Ikke minst skyldes det at prisene på råvaren, strøm, er så ulik fra område til område i landet. I Møre og Romsdal, som tilhører den midt-norske regionen, har vi sammen med Nord-Norge hatt svært lave strømpriser sammenlignet med andre områder lengre sør i landet. Denne uka har for eksempel Stavanger-området betalthundre ganger så høy kraftpris som vi i vårt område.  Men strømregningen består ikke bare av kraft som råvare. En betydelig del av strømregningen handler om nettleie. I perioder der kraftprisen har vært lav, opplever mange at regningen for nettleie er den dyreste delen av strømregningen. Nettleien skal dekke kostnader med å bygge kraftlinjer, holde dem vedlike og sørge for at strømkundene får levert strømmen de har behov for, helt til husveggen. Fra 1. juli gjelder nye ordninger for nettleie. Ordningene kommer til å berøre alle strømkundene.,

Bakgrunnen for at regjeringen har bestemt at det skal lages nye ordninger for nettleien, er å få oss forbrukere til å tenke over hvor mye strøm vi bruker samtidig. Nyordningen vil også belønne kunder som er flink til å spare på energibruken. Skulle alle satt på komfyren, vaskemaskinen, tørketrommelen, varmekablene og ladet elbilen på ettermiddagstid, hadde kraftnettet måttet bli forsterket og utbygd. Det ville kostet dyrt, noe som igjen ville betydd høyere nettleie-regning.

Den nye nettleieordningen virker ved første blikk komplisert å forstå. Sett fra myndighetenes side er hensikten todelt: For det første vil man få strømkundene til å spre strømforbruket jevnere utover døgnet, og unngå de store toppene i forbruket. Dyrest nettleie på dagtid, billigere mellom klokka 22 og 06. For det andre er hensikten å få oss til å tenke over når vi skrur på strømbryterne. Slik vi oppfatter det, ser de nye reglene for nettleie mer rettferdig ut for kundene. Det ville vært urettferdig om fastleien skulle settes ut fra én enkelt forbrukstopp på strøm i måneden. Nå regnes prisen ut fra de tre høyeste forbruksdagene i måneden. Nettselskapene, som har monopol på strømnettet, får mindre inntekter fra fastleddet, og naturlig mer inntekter fra den virkelige mengden strøm de frakter til kunden.  Som forbrukere har vi godt av å bli utfordret på energiforbruket vårt og hvordan vi kan bli flinkere til å spare strøm.