En egen krisepakke for å få ned prisen på drivstoff, ligger ikke klar til å settes ut i livet nå. Det var budskapet fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum etter at Senterpartiet holdt landsstyremøte denne uka. På dette møtet fikk Vedum høre oppfordringer fra partifeller fra mange deler av landet om å sørge for at prisen på diesel og bensin blir lavere. Det mest aktuelle tiltaket regjeringen kan gjøre, er å kutte i vegbruksavgiften og CO₂-avgiften på drivstoff. Dette er krav som også kommer fra transportnæringa, fra bøndene og fra en rekke trafikantorganisasjoner.

Prisene på drivstoff har økt kolossalt de siste månedene som følge av at oljeprisen har føket i været, til godt over 20 kroner literen. Krigen i Ukraina har forsterket utviklinga. Norske myndigheter har liten påvirkning på oljeprisen på verdensmarkedet. Det regjeringen kan gjøre noe med, er norske avgifter. Da regjeringen tiltrådte i fjor høst, skrev den i Hurdalsplattformen:" Regjeringen vil redusere avgifter som rammer folk flest, som for eksempel elavgift og drivstoffavgifter, herunder differensiert vegbruksavgift". Regjeringen har også som mål å styrke næringslivet. I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at staten har verktøy for å bistå norske eksportbedrifter slik at flere kan lykkes i internasjonal konkurranse.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum er regjeringens fremste finanspolitiker. Tidlig sa Vedum at dersom drivstoffprisene fortsetter å være uvanlig høye, blir det altfor dyrt for folk. Da må regjeringen ta grep. Vi lurer på: Hvorfor venter Vedum og regjeringen med å gjennomføre sin egen politikk som de lovet i fjor høst? Finansministeren sier ifølge Dagbladet at "Vi vil vurdere tiltak også her når vi ser på budsjettene framover". Mener Vedum at hele 2022 skal gå før det gjøres noe med drivstoffprisene? Etter at Senterpartiet i fjor høst gjorde sitt beste lokalvalg noensinne, sa partileder Vedum til partifellene sine at Sp er til for å tjene folk, lytte og styre. Politikerne har tidligere vist at de lytter når grasrota gjør opprør; da folk protesterte mot ferjeprisene og mot høye strømpriser. Finansminister Vedum trenger ikke vente lenger med å stagge det tredje grasrotoppgjøret, om drivstoffprisene. Han har verktøyet som skal til.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal