Samtidig som Fremskrittspartiet bygger ut de beste og tryggeste veiene ønsker andre partier å bygge ut galskapens vegprosjekt Møreaksen som er historiens sløseriprosjekt.

E-39 Veibust – Blindheim – Moa har en årlig døgntrafikk (ÅDT) på over 20.000 og er en dødsvei med 4 dødsulykker bare det siste året. Dette er et veiprosjekt som må prioriteres - ikke bare for å møte behovet med den store trafikken, men enda viktigere, for å gjøre veien tryggere.

Eller hva med E136 Ålesund – Bjorli, som er fylkets viktigste eksportvei, og i dag dessverre

blitt en av landets farligste veier!

Istedenfor ønsker noen få å prioritere Møreaksen som har en ÅDT på 2292 biler i døgnet og som kan komme opp med å koste mellom 40-50 milliarder kroner om den skal bygges.

En NORSTAT gallup, for øvrig den største som var gjennomført noensinne i vårt fylke, viser at rundt 75% ikke ønsker møreaksen. Norsk lastebileierforbund er også imot prosjektet og Administrerende direktør Geir Mo har selv sagt at tunnelene har et enormt katastrofepotensial. Når innbyggerne ikke ønsker prosjektet og næringslivet mener det vil lede til katastrofe – hvorfor krever enkelte at den fortsatt skal bygges?

Fremskrittspartiet ønsker å prioritere de veistrekningene som vil gi trygghet til både næringsliv og innbyggerne og gir mest nytteverdi for samfunnet. Møreaksen vil kun være ufattelig dyrt, trafikkfarlig og bygges for svært få trafikanter.

Fremskrittspartiet vil skrinlegge Møreaksen og prioritere viktige veiprosjekt som:

·       E136 Ålesund – Bjorli

·       E39 Veibust – Blindheim – Moa.

·       Voldatunnelen.

·       Rv. 15 Strynefjellet m/arm til Geiranger.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal