Forslaget om å kutte ut dagsenteret eldre heimeboende har i Eidsvåg, har skapt kraftige reaksjoner. 89-årige Lovise Eidsør formidlet meningene fra samtlige brukere av dagsenteret til Moldes politikere da hun sa: «Ikke prøv dere! Vi finner oss rett og slett ikke i å miste tilbudet om å komme hit til dagsenteret en dag i uka.

Det er altfor viktig til at vi kan miste det». Det er Molde kommunes økonomi og det store merforbruket av penger til helse- og omsorgssektoren som ligger bak tanken om å legge ned dagsenteret, som har vært et etablert tilbud i mange år. Administrasjonen i Molde kommune har regnet ut at kommunen i år kommer til å bruke 66 millioner kroner mer enn det som er satt av i budsjettet for helse og omsorg. Ved å legge ned dagsenteret i Eidsvåg mener kommunen at den kan spare rundt 280.000 kroner i året. Også dagsenter på Skåla, Kleive og Bergmo står i fare for å bli kuttet i.

Når helse- og omsorgssektoren ser ut til å sprenge alle grenser, blir politikerne bekymret – med god grunn. Kommunen har ingen endeløs mengde penger, og må ha styring med hvordan pengene brukes. Dette er den store diskusjonen Molde må ta: Har Molde tatt inn over seg at befolkningen eldres? For to år siden hadde storkommunen Molde 1.667 innbyggere over 80 år, om 13 år har denne aldersgruppa vokst til 3.033 personer.

Forskyvingen i demografien må få konsekvenser for hvordan pengene brukes. Settes det av altfor lite penger til helse og omsorg?

Det er dramatisk når forslagene til sparetiltak setter opptil 50 plasser på institusjonene i fare for å bli tatt bort. Hvordan Molde skal kunne tilby innbyggerne like god pleie og omsorg med 40 til 50 færre sjukeheimsplasser, er ikke lett å forstå. Kommunen prøver å vri tjenestetilbudene fra institusjonsplasser til tjenester heime hos den enkelte.

Følger vi tankerekka, skal altså kommunen gjøre mer for at folk skal kunne bo heime så lenge som mulig, støttet av kommunens heimetjenester. Mer bruk av omsorgsboliger, bedre dagtilbud og nære tjenester skal støtte opp om målsettingen. Her passer dagsenteret i Eidsvåg godt inn.

Rundt 20 eldre – de fleste godt over 80 år – møtes én dag i uka på dagsenteret for å trimme, ha aktiviteter og et sosialt fellesskap. Hvis eldre skal bo lengst mulig heime, er det ikke logikk i å legge ned dagsenteret. Dagen på dagsenteret er for mange et høgdepunkt i uka, ut av ensomhet, inn til aktivitet og motivasjon. Vi påstår at dagsenter som i Eidsvåg er med og holder de eldre friskere. De små pengesummene kommunen mener å kunne spare på å kutte ut dagsenteret, kan fort komme langt kraftigere igjen på andre budsjettposter.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal