Tall-tull fra fylkesadministrasjonen

foto
Hvis man skal stoppe veibyggingen og ordne opp i landskapet har man brukt ca. 350 mill. til ingen nytte. Her fra et av de fem tunnelpåslagene som er ferdige.