Om kort tid starter mesterskapet som illustrerer mye av det som er feil med den moderne sportsindustrien. Rapporter om grove brudd på menneskerettighetene i arrangørlandet vil stå i vegen for fotballens magi. Heldigvis virker det som om rettighetshaverne i Norge har våknet. Dekningen av årets mesterskap kommer til å handle om mer enn bare fotball. Slik må det være dersom store nyhetsaktører skal bevare sin troverdighet.

Norge har etter tildelingen hatt en tydelig stemme i debatten. Det er viktig at den ikke stilner selv om vi snart skal se verdens beste fotballspillere kjempe om det gjeve trofeet. Derfor er det riktig av norske toppklubber å si nei til tilbudene om å analysere VM. Og derfor er det også riktig at rettighetshaverne promoterer nyhetsdekningen av arrangementet. Oppkjøringen til mesterskapet har vist at det er vanskelig å lage kritisk journalistikk i Qatar. Dette skjerper kravene, både til nyhetsmediene og rettighetshavere. Den hverdag man blir presentert må vise nyansene i et samfunn.

Mange fotballinteresserte er nok i tvil om hvordan man skal forholde seg til mesterskapet. Spørsmålet om boikott må selvsagt være opp til den enkelte. Det viktige er at man tar et oppgjør med kulturen som ligger bak tildelingen, og at Norges Fotballforbund fortsetter å være en tydelig stemme. Dette kan legge til rette for at flere kritiske røster heves. Idretten må fremheve sine verdier i praksis, ikke bare på papiret. Tildelinger av store idrettsarrangement må være på idrettens premisser. Oppmerksomheten et slikt mesterskap gir skal forplikte.

Det er ikke noe nytt at tildeling av store idrettsarrangement skaper debatt. Slik vil det også være i framtida. Noen kritikere mener at Qatar får vel mye oppmerksomhet på seg sammenlignet med tidligere arrangørland. Vår oppfatning er det kritiske søkelyset er berettiget. Så får man heller spørre seg om hvorfor denne tydelige reaksjonen ikke kom tidligere.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal