Derfor har jeg ingen tru på at bo og arbeidsregionen blir bedre, når kostnaden for å reise med MA blir så dyr som SVV har beregnet. Ei heller noe tro på et prosjekt under Romsdalsfjorden, som gjør det blir mindre miljøvennlig, og mindre trafikksikkert. For dagens fergeløsning over fjorden, er av de sikreste veistrekker vi har, og har i tillegg mindre utslipp enn det en får med dyp undersjøisk tunnel. Norsk lastebileierforbund som heller ikke ønsker MA, viser til beregninger for økte CO2 utslipp. I tillegg til utslippene fra kjøretøyene, vil en få et meget høyt energiforbruk for å drifte tunnelene.

Møreaksen og dens tilhengere går altså inn for å prioritere en løsning som blir mer miljøfiendtlig, dyrere å bruke, og mindre trafikksikker. Dette samtidig som det eksisterende veinettet skriker etter vedlikehold og trafikksikring. Say no more…

Men jeg har jo forståelse for at flere på øyene ønsker Møreaksen som fastlandsforbindelse. Men er nå usikker på om befolkningen fra Aukra ivrer like mye om en må betale 5 ganger dagens fergebillett i bompengeperioden? (Ref KS2 rapporten om Kjerringsundet).

Jeg ønsker iallfall ikke de økte kostnadene. Da jeg nå reiser gratis over Romsdalsfjorden, og må jeg ta med bil blir det kr 73,- tur retur. Dette beløpet vil mangedoble seg med Møreaksen i bomavgifter, pluss drivstoffutgiftene som en slipper når bilen står stille på ferga.

Ved så mange km tuneller mellom Ørskogfjellet og Molde, vil det bli mange stengninger. Det viser all erfaring. Det er ikke fremtidsrettet å lage veiløsninger som gir sann usikkerhet og uforutsigbarhet. Summen av alt jeg nevner i dette innlegget, gjør at jeg er stekt imot at Møreaksen blir bygget, og vil kjempe for at vi heller får bedre og sikrere veier mellom fjordene først.

Møreaksen er dårligere enn dagens løsning grunnet:

  • Mye dyrere

  • Mindre miljøvennlig

  • Stengt for myke trafikanter

  • Mindre trafikksikker, biler står i ro på ferga.

  • Mye tunnel, ca 23. minutt kjøring i tunneler mellom Ørskogfjellet og Molde ved 80 km/t.

  • Dårlige erfaring med undersjøiske tunneler. SVV har selv uttalt en skal unngå dem der det er mulig.

  • Gir dårligere kollektivtilbud og valgmulighet fra og til Vestnes.

  • Ikke ønsket. Går mot Lastebilforbundet, og flertallet av folket sin tydelige mening.

  • Gir dårlig samfunnsnytte, ref samferdselsdepartementet sine beregninger.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal