Mens Frp later som om en kan sløse helt uhemmet med oljepenger uten konsekvenser for renter, arbeidsplasser og vanlige folk, er alle ansvarlige partier ærlige på at vi nå er i en tid der det må prioriteres strengt i norsk økonomi.

Enten må en være villig til å akseptere noe høyere beskatning for å sikre gode skoler, trygge sykehus og en verdig eldreomsorg, eller så må det kuttes i tjenester som kvinner og menn rundt om i Norge har behov for. Arbeiderpartiet går inn for det første alternativet. Vi er overbevist om at både oppdrettsselskaper og kraftprodusenter kan leve helt fint med de forslagene som nå foreligger fra regjeringen.

Det er verdt å merke seg at Arbeiderpartiet i sitt forslag til grunnrente for oppdrett både legger inn bunnfradrag for å skjerme mindre selskaper samt at skatten skal være investeringsnøytral – altså at en investering som er lønnsom før skatt, også skal være lønnsom etter skatt.

De store aktørene i oppdrettsnæringen tok alene ut til sammen 6 milliarder i utbytte i fjor. Salmar har for eksempel gitt aksjonærene en totalavkastning på 1780 prosent siden 2007, mens hovedindeksen til Oslo Børs i samme periode steg med 137 prosent.

At norske bedrifter tjener penger er bra. Samtidig båndlegger oppdrett store areal og har miljømessige konsekvenser som storsamfunnet må håndtere. Derfor mener Arbeiderpartiet det er riktig at noe av denne svært sterke verdiskapinga går tilbake til vertskommuner og det samme storsamfunnet.

Frp mener, ikke overraskende, noe annet. Frank Sve med flere har i en rekke utspill angrepet forslagene på å skattlegge superprofitt i laks. Det er ikke så rart. Terje Søviknes kombinerte vervet som nestleder i Frp med jobben som betalt lobbyist for oppdrettsnæringa tidligere i år – blant annet med seminar for egne stortingsrepresentanter.

I siste valgkamp fikk Frps Frank Sve 100.000 kroner i personlig støtte fra firmaet Norsk Sjømat. Nå får sjømatselskapene valuta for investeringene sine i Frp og Frank Sve.

Saka viser hvilke problemer Frp har med egen integritet når det gjelder oppdrett. Den viser også tydelig skillelinjene i norsk politikk.

Vil du ha gode skoler, trygge sykehus og en verdig eldreomsorg med Arbeiderpartiet, eller vil du har privatisering, sentralisering og kamp for rikes privilegier med Frp?

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal