Den imponerende jobben står i stil med det Moldemarkas venner har gjort for Molde og innbyggerne helt siden starten i 1997. 25 år med iherdig dugnadsinnsats har vært med å gjøre Moldemarka til et mer og mer tilgjengelig eldorado for små og store.

Moldemarkas Venner ble dannet i 1997 og foreningens mål og visjon var «å utvikle bymarka som rekreasjons- og friluftsområde med vekt på å ta vare på og foredle de verdier som marka representerer i et vidt perspektiv.» Det arbeidet har fortsatt ufortrødent gjennom alle år

Moldemarkas venner var i 1997 nesten en protestorganisasjon, for å overvåke Molde kommunes arbeid med nytt vannverk. Mange var redd for at byggingen skulle ødelegge marka, at utbyggingen ville sette stygge spor.

Slik ble det ikke. Samarbeidet mellom kommunen og en rekke brukergrupper som blant andre Selskabet for Molde Byes Vel , Turistforeningen, MOI og Moldemarkas venner har gjort Moldemarka til en friluftsliv-attraksjon. I nyere tid har marka også blitt ei kulturscene.

Lista er lang over det som har skjedd de siste tiåra: Nye stier er laget eller gamle oppgradert, en rekke bruer er bygd. Mange myrer har fått steinklopper. Benker, bålplasser, gapahuker, fiskebrygge, skilting, kart og informasjonstavler er kommet opp. Moldemarka er ikke til å kjenne igjen, og åpen for alt og alle.

Men fortsatt er det utfordringer. Tusenvis av mennesker besøker marka i løpet av året. God tilrettelegging øker bruken. Men den våte sommeren har bokstavelig talt satt stygge spor i marka, sjøl der det er tilrettelegging. Flere steder kan det rett å slett være behov for restaurering av skadd natur. Og vi må også la noen deler av Moldemarka forbli mest mulig urørt.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal