I Norge tjenestegjør unge menn og kvinner i Forsvaret, side om side. Norge var det første landet i NATO som innførte verneplikt for kvinner. Avisa VG har den siste uka fortalt historien til en norsk, kvinnelig soldat. Hun opplevde at hun ble filmet i dusjen av sin nærmeste overordnet, en sersjant. Det skal ha skjedd hele 38 ganger mens de sammen tjenestegjorde i utlandet. Historien hun forteller er opprørende. Det som gjør det enda verre er Forsvarets håndtering av saka. Sersjanten ble etter en militær dom omplassert, men beholdt graden.

Det er rett og slett vanskelig å forstå Forsvarets håndtering av denne saka. Kvinnens nærmeste overordna tok saka på alvor, men lenger opp i systemet virker det å ha stoppet opp. Hva slags signal er dette til unge vernepliktige? En slik håndtering skaper usikkerhet, og kan i verste fall forsterke eller bevare en ukultur. Forsvaret må være helt tydelige på at en slik oppførsel ikke aksepteres, og at overtramp får konsekvenser. Dessverre er det slik at det er flere undersøkelser som viser at seksuell trakassering er et problem i forsvaret. I en slik situasjon er det helt avgjørende at de sakene som kommer til overflata håndteres på en god måte.

I 2021 var forsvarssjefen klar og tydelig da han fikk overlevert en forskningsrapport om seksuell trakassering. Vi har alle en jobb å gjøre for å komme mobbing og seksuell trakassering til livs, sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen til eget nettsted. Under pressekonferansen understreket forsvarssjefen betydningen om at det ble varslet. Det er nettopp det den modige, unge kvinna har gjort. Hun skal ha ros for at hun også våget å ta saka ut i offentligheten. Forsvaret bør gå gjennom denne konkrete saka på nytt, og gi offentligheten en forklaring. For unge mennesker som avtjener verneplikten handler dette om trygghet i arbeidshverdagen.

Forsvaret må være helt tydelige på at slik oppførsel ikke aksepteres, og at overtramp får konsekvenser.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal