I helga markerer Teatret Vårt sitt jubileum. I 50 år har Møre og Romsdal hatt et sterkt, levende regionteater. For Møre og Romsdal som kulturfylke har dette vært ekstremt viktig. Stjernelaget som samles til jubileumsforestillingen, viser litt av teatrets unike historie. Utvikling, høgt kunstnerisk nivå og lokal identitet er viktige stikkord. I tillegg er Teatret Vårt et godt eksempel på hvordan åremålsordningen fungerer i kulturlivet. Ulike teatersjefer har på sitt vis satt preg på tilbudet, og over tid gitt et svært spennende mangfold.

Teater kan være en krevende, men samtidig veldig sterk kunstform. Som publikummer blitt du dratt ut av dagliglivet og inn i en ny verden. Teatret Vårt har mange scener. Et av fortrinnene til regionteateret er at de i stor grad møter folk der de bor. I kulturhus, klasserom eller på etablerte scener i byene. Turnébussen til Teatret Vårt er en del av dagliglivet i fylket. Store prosjekt har blitt løftet sammen med andre kulturinstanser. Teatret Vårt er vinner av prestisjetunge priser, og har lagd viktige produksjoner sammen med andre teater. I tillegg har de bidratt til at lokale oppsetninger har blitt løftet opp, og fått et nasjonalt publikum.

For Molde har teatret vært spesielt viktig for utviklinga av byen og kulturlivet. Sommeren 2012 flyttet teatret fra Forum til Plassen. Med dette ble flere viktige kulturinstitusjoner samlokalisert i et nytt kulturbygg som gir liv til sentrum. Plassen har fungert etter intensjonen, og har blitt en møteplass for kultur og samfunnsdebatt. Det fine er at dette er et ambisiøst miljø som ikke slår seg til ro med en god historie og tidligere bragder. Også i framtida vil vi møte et offensivt kulturmiljø som vil provosere, utfordre og begeistre. I dette ligger det også at man ikke kan treffe innertier hver eneste gang.

I pandemiåret så man spesielt verdien av at de etablerte offentlige kulturscenene. Det var tøffe år for mange i bransjen, og fortsatt er det krevende å få besøkstall og økonomi opp på det nivået man var før pandemien. I en slik situasjon har regionteateret bidratt med kvalitet, og har vært en svært viktig kontinuitetsbærer. Vi gratulerer med jubileet og gleder oss til fortsettelsen.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal