Prisene på mye av det bonden trenger for å drive matproduksjon, som strøm, drivstoff og gjødsel har steget kraftig. Så kraftig at Bondelaget ber regjeringen om å komme på banen. For den norske bonden trenger tydelige signaler på at det skal være mulig å drive matproduksjon i Norge uten å gå konkurs. – Prisene landbruket opplever nå, er en dobling opp mot i fjor, sier leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag til avisa Dagbladet.

Da Russland angrep Ukraina var det ikke bare et av verdens største land som ble rammet, men også en av verdens viktigste kornprodusenter. Ukraina-krigen gir usikkerhet rundt utviklinga i det globale matvaremarkedet.

Det var derfor regjeringen tidligere i mars fortalte at de ville gi bønder krisepakker som skal kompensere for økte strømpriser, matkorngaranti og løfter om ekstra tilskuddsutbetaling. Men det er langt fra nok. For nå haster det med å gi bonden trygghet til å pløye jorda, så, avle og høste mer enn vi har gjort de siste åra. Vår matsikkerhet og beredskap har plutselig havnet i ei helt ny tid.

Foran jordbruksoppgjøret i 2021 ble bondens gjennomsnittlige årsverk beregnet til 376.000 kroner. Dette er statens regnestykke. Et regnestykke som bøndene mener lenge har vært helt utdatert. Sjøl regnet seg fram til en snittlønn 222.000 kroner på et årsverk.

Sammenliknet med de fleste andre land gir Norge mye i støtte til bøndene. Men det er bare en del av regnestykket. For Norge er ikke et land hvor det er naturlig egnet å drive landbruk. Her er vanskelig klima, store avstander og mye oppstykket jord. Kostnadene ved matproduksjon er langt større enn i andre land. Det er billig å importere fra utlandet.

Skal vi ha et landbruk som i større grad ivaretar vår egen matsikkerhet må vi ha en politikk som gjør det mulig. Hva er vi villige til å betale for å ha et levende landbruk og en god matberedskap? Etter vår mening bør betalingsviljen være langt større enn tidligere.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal