Jeg hadde lenge en drøm om å bli journalist, noe jeg ikke ble. Derimot fikk jeg likevel oppleve en bevandret politiker som tilsynelatende omtaler saken min som «fake news».

Heimen omtaler: «Med all verdens informasjon lett tilgjengelig for fingertuppene, er det med undring hvor lett mange politikere tar på forhold til fakta og riktig informasjon». Deretter viser han til mitt innlegg: «senest den 10.03 kunne vi lese Rødt sin lokalleder påstå at «I Molde har det de senere årene vært en økning i andel barn som lever i familier med lav inntekt og som bor trangt.» Jeg viste til data fra Folkehelseoversikten 2020 fra Molde kommune, disse tallene viste en utvikling fra 2016 til 2018.

Foto: SSB

Jeg må innrømme at jeg stoler mest på informasjon fagkyndige har vurdert og analysert. Heimen er heldigvis mer datakyndig enn undertegnede og fant fort ut på SSB.no at utviklingen på andelen personer i privathusholdninger (vel og merke ikke barn) som blir definert med lav inntekt har gått ned fra 4.5 prosent til 3.8 prosent fra 2020 til 2021 i Molde. Han tar ikke med at utviklingen fra 2009 til 2018 gikk fra 2.9 prosent til 5.7 prosent. Denne utviklingen som skjedde fra 2020 til 2021 er svært gledelig, dog vet jeg ikke helt om vi skal avblåse forskjellskrisa på basis av dette. Jeg hører fortsatt mange som mener global oppvarming er reelt, selv om det var kaldt i fjor sommer. Jeg mener en samfunnsutvikling som følge av politiske prioriteringer bedre kan vises gjennom å se trender over år, noe man kan se av grafen som er vedlagt innlegget. (Det må derimot bemerkes at her er andelen fattige høyere fordi det brukes en annen definisjon.) Dyrtiden med høye strømpriser, matpriser, drivstoffpriser, boliglånrenter og husleie med mer som følge av krigen i Ukraina og påfølgende manglende tiltak for å skjerme de som hadde minst fra før kom som vi vet i først i 2022.

Heimen avslutter med å poengtere «at vi har vel nok problemer å løse om ikke politikere skal skape problemer som ikke eksisterer og løse disse med løsninger som ikke virker». Det er fruktbart å kunne diskutere hvilke løsninger som virker best, men det er vanskelig om Heimen ikke anerkjenner problemet i seg selv.

Vi i Rødt tror ikke forskjells-krisa er «fake news» og ønsker å få kontroll på prisene på bolig, tannlege og strøm, og vi ønsker et sterkere sikkerhetsnett for alle. Vi jobber for å få innføre en makspris på strøm på 35 øre kWt for basisforbruk, at det skal innføres øvre grense for hvor mye husleiene kan økes og økt stønad til tannbehandling. Vi tror ikke generell velstandsutvikling er nok, men at det trengs aktive grep for å hindre skjevutvikling i disfavør de som sliter mest økonomisk.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal