Styringsgruppa i Helse Midt-Norge bestemte torsdag at innføringen av journalsystemet skal utsettes med ett år for sykehus i Møre og Romsdal og ni måneder i Nord-Trøndelag. I saksframlegget heter det blant annet at utsettelsen kan utløse inntil 350 millioner kroner, skriver Adresseavisen.

Ved St. Olavs er frustrasjonen enorm etter at Helseplattformen ble innført, og de mange problemene har nå altså ført til store utsettelser og sluttregninga vil helt sikkert bli betydelig større enn noen hadde anslått. Hvorfor virker det som statlige it-prosjekter ofte går galt?

Ingen virksomheter kan på sikt leve med feil og store problemer med sine digitale løsninger. Men i helsevesenet må rettetida være svært kort, hvis ikke kan katastrofen raskt skje. Det er nettopp det som har gjort at ansatte ved St. Olav hospital har ropt så høgt. Feil i systemet kan raskt handle om liv eller død.

Denne uka ble det kjent at Nav-direktør Hans Christian Holte må møte hos arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) og svare for Navs it-sprekk. Marte Mjøs Persen vil ha svar fra Nav-direktør Hans Christian Holte etter mandagens sak i Klassekampen der det kom fram at Navs interne prognoser så seint som i oktober spådde et samlet tap på 1,74 milliarder kroner for it-prosjektet Prosjekt 3 (P3).

Det er gjort flere studier om store it-prosjekter i offentlig regi, både vellykkete og mindre heldige resultater. Forskningen har forsøkt å finne svaret på hvorfor noen prosjekter lykkes og andre ikke. Svaret kan være størrelse og kompleksitet. Professor Magne Jørgensen har i mange år forsket på dette. Flere studier viser at sjansen er større for fiasko i store prosjekter.

Samtidig som St. Olav har slått full alarm om helsejournal-systemet, har flere kommunetopper gått ut med ros av det nye systemet. I et leserinnlegg i Romsdals Budstikke skriver de at de ikke ønsker å bagatellisere problemene som er kommet fram, men at mye med Helseplattformen fungerer bra etter at den ble innført i sine kommuner. Det er derfor naturlig å spørre seg om Helseplattformen burde blitt innført i flere etapper enn det som ble gjort ved St. Olavs i Trondheim?

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal