Et prosjekt basert på tillit?

foto
Stig O. Jacobsen (t.h.) med Chiara Isola og Ola Øverlie da rapporten ble lagt fram i augyst 2017. Foto: Bjørn Brunvoll