Etter å blitt spurt om å gi en kommentar til leserinnlegg i avisa, mandag 20.6., og saken RB har laget på dette leserinnlegget, føler jeg et behov for å utdype mitt synspunkt som fremsto som snevert ved siden av saken på side 2. Leserinnlegget til Markus Farstad Andersen og saken lenger fram i avisa er et sammensurium av ulike «hovedretter» som igjen utgjør noe som er komplett uoversiktlig og som trekker inn flere ulike temaer og store debatter i samfunnet.

Det er nettopp slike type leserinnlegg og saker i media som skaper homofobi og motstand mot det skeive miljøet! Det skaper homofobi fordi pride settes i sammenheng med saker som folk er grunnleggende svært uenige i eller som den generelle person i gata har store og ulike meninger om og ofte er imot. Pride settes ofte i sammenheng med kontroversielle debatter og med direkte ulovligheter.

Sånn jeg forstår det, er det at det er for mye sexfokus i LHBT-organisasjonene som igjen skaper homofobi som er det dette handler om. Likevel er det ganske mye annet som trekkes inn i èn og samme sak.

Her er vi nødt å separere de ulike sakene fra hverandre.

  1. Sexkjøploven

  2. Barn og sexualitet

  3. BDSM-miljøet

  4. Pride

  5. Unge, homofile gutter som blir presset av eldre menn med penger

  6. Seksuell trakasering

  7. For mye fokus på sex

  8. De konservative religiøse og ideologiske yttersidenes syn på homosex

Her kan man skrive side opp og ned med hver av disse temaene i samfunnet.

Store debatter kan skapes rundt sexkjøploven. Sexkjøploven gjelder for alle i samfunnet, uavhengig av gruppering og legning.

Store debatter kan skapes rundt barn og seksualitet. ALLE i samfunnet er enige om at barn ikke skal seksualiseres og at barn skal skjermes fra seksualisert innhold. Hvorfor putter man da på en 2 år gammel jente bikini for eksempel? Det er faktisk en form for seksualisering. Og hvorfor får 11-åringer lov å se realityprogram på tv som viser hud, et unormalt kroppspress og kroppsfokus, alkoholinntak ut over det normale, sjekking, sex osv? Ikke noe av dette har noe med legning å gjøre. Det er slik samfunnet vårt er blitt. Ingenting skal overlates til fantasien og barn blir ufrivillig dratt inn i en verden de har lite eller ingenting å gjøre.

BDSM-miljøet har sine meninger som sikkert også både kan skape debatt og vemmelse om man ikke liker slikt. Skeiv ungdom er som de skriver selv: for mangfold og mot diskriminering. FRI arbeider for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Norge og i resten av verden. BDSM er en del av mangfoldet i samfunnet om man liker slikt eller ei. I dette miljøet finnes nok de fleste kategorier både innenfor det skeive miljøet og utenfor det skeive miljøet.

Pride skaper alltid debatt på en eller annen måte. Markus Farstad Andersen skriver at det er for stort fokus på det seksuelle i prideparader. Hva er det som er for seksuelt? At folk går kledt på en spesiell måte, eller at folk holder rundt hverandre, kysser eller at folk beveger seg på en spesiell måte? Pride handler å feire kjærlighet og mangfold, noe jeg mener kommer godt fram i de ulike pride-arrangementene rundt om i Norge. Og det er lite eller ingenting i en prideparade som ikke tåler dagens lys.

Det at unge homofile gutter kan bli presset av eldre menn med penger er også et tema en kan vemmes av og som skaper debatt. Her kunne jeg kjørt i gang hele kvinnekampen, noe jeg ikke skal gjøre. En kan likevel dra en parallell til unge, hetero jenter som opplever akkurat det samme med eldre menn. Jeg kunne også kjørt i gang debatten rundt jenters utfordringer i samfunnet; på byen, i taxien på vei hjem, på skoler og arbeidsplasser, hvordan de til enhver tid må tenke på hvordan de går kledd, hvordan de oppfører seg, hvordan de ser på folk eller tenke over hvem de smiler til.

Det er av en eller annen grunn lov å prøve seg på en jente uansett hvor og når. Det har ikke noe med legning å gjøre. Det er en uting at slikt skal skje i samfunnet. Det at homofile menn har samme problemstilling i dag som kvinner har opplevd i alle tider, hvorfor er det et større problem for unge homofile menn enn for unge hetero kvinner? Ungdommer av begge kjønn blir lurt til å sende seksualiserte bilder av seg på snapchat til eldre menn for penger. Dette har ikke noe med verken kjønn eller legning å gjøre, men med et digitalt samfunn som forenkler slik type misbruk av unge mennesker. Helt forkastelig at slikt skal skje!

Ungdom blir i dag presset inn i et ideale som er både urealistisk og skadelig, noe som ikke kommer fra LHBT-organisasjoner, men fra mange steder i samfunnet vårt. TV og media er store aktører her.

Det er ikke noe veldig seksualisert over verken pride eller LHBT-samfunnet. Samfunnet vårt generelt er i dag seksualisert og har et altfor stort fokus på kropp, ofte fulgt opp av sex-fokus. Du kan nesten ikke slå på tv uten at seksualisert innhold skriker mot deg på de mest intime måtene. Det handler ikke om legning. Det er for det meste hetero mennesker som tilsynelatende skal drikke seg dritings for så å ha sex på tv. Det blir ikke betraktet som porno, men som underholdning.

Min datter, Tone Haldorsen, som er utdannet og jobber som sexolog og parterapeut har en klar mening om at man for å beskytte ungdom heller burde fokusere på å øke seksuell lavalder. Det er der et av problemene ligger, at den seksuelle lavalderen er for lav. Man kan ikke drikke alkohol, røyke eller stemme før man er 18 år, men å ha sex, det skal være greit som 16-åring. Helt uforståelig! Dette er et synspunkt jeg deler med henne.

Unødvendig mye fokus på det seksuelle i prideparader; Hva med å se på det som fri kjærlighet? Hva som oppleves som sex-fokus er individuelt. Jeg mener det er helt innafor å vise mangfoldet i en prideparade. På hvilken måte er det et større sex-fokus i prideparader enn i resten av samfunnet? Det står også i leserinnlegget at homofili er kjærlighet og skal ikke seksualiseres unødvendig mye. Er det verre at homofil kjærlighet seksualiseres enn at heterofile seksualiseres? Det er en generelle seksualiseringen i samfunnet, spesielt inn mot barn, ungdom og unge voksne. For barn og unge er det helt forkastelig, mens mot unge voksne skaper det et unødvendig press de ikke burde utsettes for.

Dersom innlegget mitt fremstår som noe kaotisk og rotete, er det lett for at det kan bli slik når en skal trekke inn så mange ulike temaer og debatter i ett og samme innlegg.

Som grunnlegger av Molde på Skeiva og igangsetter av Molde på Skeiva Ung, mener jeg diskusjoner rundt miljøet vårt kan være sunt. Jeg har også takhøyde til å se at ikke alle deler Molde på Skeiva sine synspunkter og vårt ståsted, men jeg forventer at folk respekterer folk, uavhengig av hvem man er glad i. Dersom vi respekterer hverandre for den vi er – uansett – er vi med på å skape et samfunn vi kan være stolte av og føle oss trygge i.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal