28. august så jobbet KS sin kommunikasjonsavdeling med å sende ut et felles skriv som skulle publiseres i ulike regionale aviser og signeres av den lokale lederen for KS der. Der skriver de at nyutdannede lærere får et stort lønnsløft og er vinnere og at de dermed ikke forstår hvorfor lærere syter.

La oss se litt på dette. Fra 2004-2021 har lærere fått 15,3 % mindre lønn enn snittet for andre kommunalt ansatte. Dette løftet som KS hevder de gir til nyutdannede lærere er et tillegg som gjelder alle kommunalt ansatte og slett ikke bare lærerne som KS gir uttrykk for. Det er også verdt å merke seg at samtidig som dette løftet kom så fjernet KS også lønnstrinnsøkning etter 2 år og 4 år som var tidligere. Så de gir til alle med den ene hånden og tar bort fra lærerne med den andre hånden. Det nevnes heller ikke av KS at lengden på utdanningen for lærere har økt fra 4 årig til 5 årig med mastergrad. Sakens kjerne er at lærere med over 4 års universitets- og høgskoleutdanning tjener i snitt 260 000 mindre enn de med samme utdanningslengde i industrien.

En annen utfordring er at nesten hver 5. person som underviser i skolen har ikke formell kompetanse til dette. Dette kan sees i sammenheng med at skolene er presset og det ikke er nok lærere med godkjent utdanning til å dekke alle stillingene. Da er det ekstra bekymringsfullt at søkertallene til lærerutdanningene ser ut som de skulle deltatt i stupekonkurranse fra 10 meteren. Tallene fra 2021 viser at søkertallene for barnehagelærerutdanningen er -2,3%, for grunnskolelærerutdanningen 1-7 er -8,9%, grunnskolelærerutdanningen 5-10 er -12,9% Lektorutdanningen for trinn 8-13 er -7,3%. Så det virker som at mangelen på kvalifiserte lærere kommer til å bli enda mer prekær i årene som kommer. Det er veldig interessant å se til Alstahaug kommune hvor de lovet en bonus på 90 000 fordelt over 2-3 år til lærere som søkte seg dit og resultatet ble at søknadslista doblet seg og det var flere kvalifiserte søkere. KS på sin side mener at lønn ikke har noe med rekruttering til yrket å gjøre, men fortsetter å snakke ned læreryrket og blir meget overrasket når de ser at søkertallene til lærerutdanningene går ned.

Streikende lærere under en markering på Rådhusplassen i Molde i forrige uke. Foto: Kjell Langmyren

Dette er tallenes tale, men tittelen handlet om lærernes kommunikasjonsavdeling. Hvem er det egentlig som taler lærernes sak utenom lærerne selv? Det var mange som heiet på lærerne under pandemien. Det var applaus og gode ord. Det var også en stor ekstra belastning på lærere som jobbet ekstra uten å ta hensyn til egen sikkerhet og helse. Det var ingen meters avstand i skoler og barnehager. Det var ikke mulig å undervise og holde fokus til elevene med masker og andre beskyttelsesutstyr. I stedet fikk lærerne mange flere oppgaver og måtte også i stor grad holde renhold på klassene siden renholdspersonale ikke hadde mulighet til å nå over alt. Det var også mange ekstra utfordringer knyttet til hjemmeskole. 9/10 lærere som jobbet ekstra under pandemien fikk ingen kompensasjon for dette. Lærerne jobbet gratis og på dugnad for å hjelpe til så godt de kunne for å holde hjulene i gang. Likevel så gjør lærerne dette fordi de er så innmari glad i barna deres og vet at det var de som kom til å bli skadelidende om de sa nei.

Det er derfor denne streiken gjør så inderlig vondt. KS skylder på at lærerne er kravstore og vanskelige, men de ber ikke engang om å få det samme som de andre kommunalt ansatte. Det kravet skjønner alle er alt for høyt. Det eneste lærerne ber om er å bli tatt på alvor og aksept for at de faktisk gjør en viktig jobb i samfunnet. Det er barna som blir “lønnstaperne” når de beste lærerne forsvinner eller aldri begynner. Dette er det lærerne trenger hjelp til. Dere foreldre er lærernes kommunikasjonsavdeling.

Det er dere som må si fra at du kan ikke bare plukke en tilfeldig fremmed person fra gata og si at de skal gi barna deres den beste fremtiden, lære dem å lese, skrive, regne og alt det andre de trenger, hindre mobbing, løfte de opp til å nå sitt fulle potensiale, trøste og trygge barna deres gjennom en stor del av hverdagen deres. Jeg ville trodd at det var en selvfølge at du ville at læreren din skulle være kvalifisert for dette og at du fikk de beste mulige lærerne til nettopp ditt barn. Vær talerøret til en lærer og skriv brev til KS om at de må vise et minimum av respekt for den jobben lærerne gjør. Skriv leserinnlegg i avisene. Del innlegg på Facebook. Still politikerne i kommunen din til veggs og spør hva de gjør for å sikre at det er gode lærere både nå og i fremtiden. Vis at du støtter lærerstreiken som handler om dine barns beste. For husk, at du sloss ikke for lærerne og lønn eller andre saker som ikke angår deg, du sloss for barna og barnebarna dine sin fremtid. Sloss som en løve! Det er det lærerne gjør nå.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal