Mellvin Steinsvoll stiller i RB spørsmål til Moldes ordfører om fremtiden for heldøgns plasser for kommunens eldre innbyggere. Han takker allerede for svar i møte i kommunestyret den 16. februar. Det er forståelig at han, som politiker og medlem av eldrerådet, er opptatt av kommunens tjenestetilbud til eldre innbyggere. Det skulle bare mangle.

Jeg sitter ikke i kommunestyret og kan stille ordføreren spørsmål som han må svare på. Kanskje noen andre kan? Stille ordføreren spørsmål om den gruppen som i budsjettet har fått mer enn 80% av kuttene innenfor Helse- og omsorgstjenester i Molde kommune sitt budsjett for 2023.

Siste kjente regnskapstall for Bo- og habiliteringstjenester for 2022 var i overkant av 369 millioner kroner. En sprekk i forhold til kommunestyrets budsjettvedtak for 2022 på 90 millioner. Dersom de samme innbyggerne skal få de samme tjenestene fra denne enheten i år som i 2022, så vil det koste kommunen minst 396 millioner i år. Og da er det ikke tatt hensyn til lønns og prisstigning, det er ikke penger til nye innbyggere som har rett til tjenester, eller at  noen har rett på utvidede tjenester.

Det budsjettet som Molde kommunestyre har vedtatt for 2023 lyder på 304 millioner. Her har altså kommunedirektøren foreslått, og kommunestyret vedtatt, et kutt i eksisterende tjenester på mellom 100 og 120 millioner kroner. Det er også forutsatt at kuttene gjennomføres slik at dette har effekt allerede i årets regnskap. Det er et kutt som får kuttene i alle andre deler av kommunebudsjettet til å blekne.

Kanskje noen andre i kommunestyret kunne tenke seg å utfordre Moldes ordfører på hvordan det skal være mulig å kutte 100- 150 årsverk, og fortsatt holde seg innenfor lovverket. Du finner ingenting om dette i verken kommunestyrets eller hovedutvalgets vedtak. Kuttene er vedtatt uten å vite hvor 200- 300 000 timer kan spares. Kommunestyret har vedtatt kutt, ikke sagt hva som skal kuttes. Hovedutvalget vet ikke hvordan det skal være mulig. De har bare sagt at budsjettet skal holdes. Uten noen forbehold. Som at det må skje innenfor lovverket. Kan ordføreren ha svaret på hvordan? Kunne noen spørre?

Ingen kommer til å stille ordføreren det spørsmålet. Hvorfor? Det blir for pinlig for hele forsamlingen. Et samlet kommunestyre har besluttet å kutte mest, der de forstår minst. Ordføreren har ikke svaret. Ingen andre i kommuneledelsen heller. Derfor kommer budsjettsprekken for Bo- og habiliteringstjenester som var 37 millioner i 2021, som vokste til 90 millioner i 2022, bli minst 120 millioner i 2023.

Snart kommer årets første regnskap med prognose for «merforbruket» i 2023. Det er ikke et merforbruk. Det er en besluttet sprekk. For det finnes ingen plan. Og det er heller ikke mulig å lage en. Ikke er det lov heller.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal