Kraftbransjen og laksenæringa raste mot regjeringens skatteforslag, som vil koste dem milliarder. Men denne skatten er både riktig og viktig.

Regjeringen vil ha en ny skatt for de mest lønnsomme oppdrettsselskapene og kraftselskap med store overskudd. Vannkraftprodusentene har lenge betalt grunnrenteskatt. At oppdrettsnæringa må gjøre det samme, er rett og rimelig.

Prinsippet er enkelt. Næringsvirksomhet som henter ut store overskudd ved bruk av våre felles naturressurser, skal også betale en skatt for dette tilbake til samfunnet.

Det er ingen tvil om at oppdrettsnæringa ikke bare skaper verdier, men også påfører miljøet skader i stor skala. Når sterke krefter nå forsøker å framstille skatteforslaget som et ran av kysten, er de fullstendig på villspor. Spør bare kystfiskere som opplever at næringsgrunnlaget blir ødelagt på grunn av oppdrettsanlegg i fjordene.

Norsk sjømateksport når stadig nye høgder og setter rekord i både volum og kroner, kvartal for kvartal. Lakseoppdrett er en veldig stor del av dette eventyret. Det er all grunn til å rose gründere og dyktige entreprenører for å ha skapt ei så viktig næring i distriktene.

Men oppdrettsnæringa har som kjent en ikke ubetydelig bakside, med forurensing, trussel mot fauna og flora, smittsomme sjukdommer og parasitter. At ei næring som skaper milliardærer og store overskudd må betale for seg er naturlig.

Regjeringens skatteforslag kan gi det offentlige en ekstra årlig inntekt på 33 milliarder kroner. Penger som vil komme godt med slik verden ser ut nå.

Ei næring som i så mange år har sluppet å betale grunnskatt, slik oljebransjen har gjort i alle år, bør dempe misnøyen og heller argumentere for hvordan innretningen på skatten blir mest mulig rettferdig. Sutring fra milliardærer er ikke et godt argument.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal