Statsbudsjettet som ble lagt fram torsdag ble mye debattert. Men det er et nytt element, som vi burde være mer opptatt av. For første gang har Norge fått et eget klimabudsjett.

«Den grønne boken» kaller klimaminister Espen Barth Eide nyskapningen. klimabudsjettet skal ha oversikt over hvor mye klimagasser Norge slipper ut. I realiteten er det et regnskap som hvert år skal legges fram. Klimaregnskapet er et budsjett der det redegjøres for utslipp i fjor, hittil i år og hvordan Norge totalt ligger an for å nå klimamålene.

Det nye klimabudsjettet er nok en påminnelse om krisen som trolig fortsatt er den største trusselen mot menneskeheten noensinne. Året 2022 har vært preget av mange store negative hendelser, hvor også alvorlige værhendelser har kommet hyppigere og verre enn noe år før.

2022 har bokstavelig talt bydd på værrekorder i bøtter og spann over hele kloden. Det er villere og våtere, tørrere og mer brannfarlig, livsfarlig vind og brutale stormer som truer liv, helse, matproduksjon og næringsliv. Ekspertene er ikke i tvil; ekstreme værhendelser, som flom, hetebølger og orkaner, kommer til å bli hyppigere og mer intense.

Med andre ord: Et klimabudsjett hører selvfølgelig med i framtidige styringsverktøy. Etter at budsjettet ble lagt fram på fredag, har mange klimaorganisasjoner reagert med skuffelse og påpekt at innholdet er altfor lite ambisiøst.

Også vi tror at framtidas planer må bli langt mer handlekraftige, men er samtidig fornøyd med at vi nå faktisk har et klimabudsjett. Ting tar tid, men i dette tilfelle bør det skje raskere framover.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal