Denne uka skal styret i Helse Møre og Romsdal møtes på Hjelset for å få en omvisning på den nye sjukehustomta. Med seg på rundturen kan de ta med seg en positiv økonomisk statusrapport. Den store gevinsten etter salg av Stuevollen i Molde styrker økonomien og trygger fellessjukehuset SNR og andre store investeringer i helseforetaket. Samtidig er løypemeldinga at prosjektet holder ramma, til tross for krevende tider i bygg- og anleggsbransjen.

Det er sjølsagt altfor tidlig for noen konklusjon på et så stort prosjekt. Sjøl om salget av Stuevollen inngår i en større helhet økonomisk, er det likevel positivt å se hvordan salgsgevinsten påvirker helseforetakets økonomi. Når man skal løfte tungt er det alltid greit å ha litt vind i ryggen. Da hjelper det sjølsagt til når man nå kan bokføre en gevinst på 71,6 millioner kroner. En justert prognose for 2022 viser nå 90 millioner kroner, noe som er betydelig opp sammenliknet med forrige rapportering. På samme måte skaper det tillit når den overordna ramma for prosjektet holdes.

SNR er et stort og viktig samfunnsprosjekt for Nordmøre og Romsdal. Det er viktig for framtida til regionen at dette blir levert som planlagt. Vi har i tider med trang økonomi i Helseforetaket sett hvordan dette påvirker debatten rundt fellessjukehuset. At det nå er grønne tall, bør gi framtidstro og positivitet. Samtidig ser man dag for dag hvordan dette prosjektet nå reiser seg. Dette vil også styremedlemmene få en orientering om under tirsdagens styremøte med befaring.

Planene som nå legges for Stuevollen vil bli viktige for utviklinga av Molde. Offensive eiendomsinvestorer ønsker å utvikle dette området, med et tilbud som retter seg mot unge voksne. Det er viktig for utviklinga av sentrale deler av Molde. Romsdals Budstikke kjenner ikke til detaljene i prosjektet i dag, men de signalene som har blitt gitt fra kjøperne skaper forventning om utvikling. Eiendommene vil bli overført til de nye eierne i april neste år.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal