Er vi klar for en ny EU-debatt? Spørsmålet er igjen aktualisert etter at Russland invaderte Ukraina. For da krigen var et faktum viste den europeiske unionen seg langt mer handlekraftig og sterk enn det mange hadde forventet. EU spilte plutselig den rolle alle tilhengere håpet på.

Forrige helg skrev Raymond Johansen, Arbeiderpartiets byrådsleder i Oslo, en kronikk i Aftenposten hvor han argumenterte for at Norge nå må se på sitt forhold til EU med nye øyne, etter at det igjen er krig i Europa. – EU er ikke bare vår beste garantist for fred og demokrati. Det er også det beste svaret vi har på mange av utfordringene det norske samfunnet står overfor, skrev Raymond Johansen.

Norge har som kjent hatt to store EU-debatter, foran folkeavstemningene i 1972 og 1994. Etter den siste i 1994, har tilhenger av norsk medlemskap i EU stort sett hatt konstant motvind. I meningsmåling etter meningsmåling har det vært større motstand mot norsk tilslutning, enn folkeavstemningen viste. Før krigen i Ukraina gikk Storbritannia ut av EU, i flere andre medlemsland var det sterke krefter som arbeidet for å gå ut av unionen.

Vi er enige med Raymond Johansen om at en debatt om Norges forhold til EU absolutt må være en viktig del av vårt politiske ordskifte. De to folkeavstemningene viste jo et folk som var ganske delt i synet på om Norge burde søke medlemskap. Slik tror vi det også er nå, men trolig også at Ja-siden kan regne med langt mer medvind for sine argumenter.

I dag er Norge sterkt knyttet til EU gjennom EØS-avtalen. I dag har vi også et solid politisk flertall for å beholde denne. Vår forsvarspolitikk er like forankret i Nato. Vi har også tett samarbeid med våre nordiske naboer på mange plan. Det betyr ikke at vi skal legge EU-debatten bort, og vi ser klart at argumentasjonen for et tettere samarbeid med Europa føles mer riktig nå. Men det har ingen hast.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal