Det meste har blitt dyrere. Ikke bare drivstoff, strøm i enkelte deler av landet, byggevarer, biler og renter på lån, men prisene på dagligvarer har gått merkbart opp de siste månedene. Noe skyldes krigen i Ukraina, knapphet på råvarer, dyrere transport og energi, men også prisøkninger det har vært bred politisk enighet om å si ja til. Landbruksproduktene er eksempler på prisøkninger Stortinget har akseptert.

 Summen av alt dette legger en demper på folks privatøkonomi. Flere merker at familiebudsjettet sprekker fordi prisen på helt nødvendige ting har gått opp. I sommer har finansminister Trygve Slagsvold Vedum gjort det klart at regjeringen ikke vil kutte i drivstoffavgiftene i år, men se på helheten i økonomien når pengene for 2023 skal fordeles. Statens strømstøtte fortsetter ut året. Ett av de mest sosialt treffsikre tiltakene har vært lite diskutert, nemlig matmomsen.  I dag betaler vi 15 prosent moms på de fleste dagligvarene vi handler. Når prisen på dagligvarer skrus opp, henter dermed staten inn mer i moms.

Prisen på dagligvarer angår oss alle. Så seint som i 2019 foreslo eksperter til Finansdepartementet at matmomsen burde økes fra 15 til 25 prosent. Heldigvis la politikerne forslaget raskt i skuffen.  Hvis regjeringen og Stortinget mener alvor med å lette byrden for husholdningene i en uhyre uforutsigbar tid, er det gode grunner til å se på kutt i matmomsen.

Senterpartiet foreslo i sitt alternative statsbudsjett for 2020 å senke matmomsen, Fremskrittspartiet har i vår tatt til orde for å kutte matmomsen fra 15 til 7,5 prosent. Et regnestykke viser at for en familie med et husholdningsbudsjett på 2.000 kroner i uka, vil redusert matmoms fra 15 til 10 prosent utgjøre nærmere 5.000 kroner i lavere husholdningsutgifter i året.

Lavere matmoms skal gi lavere priser på dagligvarer. Det er et virkemiddel som vil være kjærkommen for alle, ikke minst barnefamilier og enperson-husholdninger. Staten henter inn enorme ekstrainntekter fra olje, gass og kraftsalg. Regjeringen trenger ikke å vente lenger; senk matmomsen.  Myndighetene må også påse at dagligvarebransjen ikke får forsyne seg først.

Sitatet: "Lavere matmoms er et virkemiddel som vil være kjærkommen for alle"