Store ord ble brukt da bondeorganisasjonene mandag ettermiddag kunngjorde at de var i mål med årets landbruksoppgjør. Det ble et godt oppgjør. Inntil 10,9 milliarder kroner ligger på borde, så slik sett er kanskje begrepet «historisk» innenfor. Representanter fra regjeringen smilte ved siden av. I en krevende tid var det viktig å komme ut av landbruksoppgjøret med enighet og optimisme. De har de i stor grad klart, noe som var svært viktig for Senterpartiet og landbruksminister Sandra Borch.

Samtidig, i år trengte man virkelig et slikt oppgjør. Over tid har det bygd seg opp en frustrasjon i landbruksnæringa. Antall aktive bruk har gått jevnt og trutt ned. Det nye var at de unge nå reiste seg, og slo alarm om hvordan de så på fremtidsutsiktene for yrket. Samtidig har både pandemien og krigen i Ukraina understreket hvor viktig landbruket er for Norge.

Den ustabile verdenssituasjonen ført til en kostnadsøkning som matprodusentene merker på flere områder. Derfor er deler av oppgjøret øremerket kompensasjon for økte priser på viktige komponenter som gjødsel og strøm.

I opptakten til landbruksoppgjøret ble det advart mot at maten vil bli dyrere for norske forbrukere. Det er ikke det som er hensikten med et godt oppgjør. Over tid har det bygd seg opp et system hvor bonden sitter igjen med en svært liten andel sammenlignet med hva varer selges for i butikk.

Et oppgjør på over ti milliarder kroner gir noen ringvirkninger man skal være oppmerksomme på. Det er viktig er man følger med på hva de andre aktørene videre i kjeden nå foretar seg.

Årets landbruksoppgjør viser en retning. Det vil bli garantert bli et krevende oppgjør, også de kommende årene. Men enigheten og ramma viser at regjeringen er villige til å løfte. Det skaper selvsagt forventing til fortsettelsen. Samtidig bør det gi grunnlag for et bedre forhandlingsklima. Neste år vil man også ha bedre kunnskap om hvordan kompensasjonsordningene treffer. Sentrale mål må være å øke graden av selvberging, samtidig som man løfter de som tjener minst.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal