«Det hjelper lite at det er billig å reise med ferja hvis ferja ikke går», er den treffende beskrivelsen fra lederen av samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Kristin Sørheim.

Fylkeskommunen er i pengeknipe og må spare kostnader. Sparetiltakene går også ut over ferjetilbudet her i fylket, det vil si ferjesambandene som drives av fylkeskommunen. Riksvegferjene sørger staten selv for å gi nok penger slik at det ikke blir noe dårligere ferjetilbud på samband som Vestnes-Molde eller Halsa-Kanestrøm. Fylkesvegferjene derimot går mørkere tider i møte.

Ferjene er viktige livsnerver for fylket vårt. Sparetiltakene som fylkestinget etter alle solemerker blir nødt å vedta, innebærer at flere ferjesamband vil være stengt større deler av døgnet enn vi har vært vant til. På tre av ferjesambandene i Romsdal, er det nattruter som kuttes. Det gjelder Solholmen-Mordalsvågen, Aukra-Hollingsholmen og Sølsnes-Åfarnes, der det spesielt går ut over overfart etter midnatt i helgene. Ikke de mest dramatiske kuttene i ferjetilbudet, men folk som vil reise med ferja etter midnatt, kommer oftere til å møte stengt bom. Mer skremmende er at disse kuttene trolig bare er starten på nedbygging av ferjetilbudet.

Kommer ikke staten med mye, mye mer penger til fylkeskommunene, må Møre og Romsdal stramme inn ytterligere i 2024. Hva blir det neste som må kuttes? Regjeringen Støre har sagt at beredskapen i Norge skal styrkes. Regjeringen har et forklaringsproblem når den skal overbevise folk at beredskapen blir bedre når viktig infrastruktur som ferjer og vedlikehold av veger ikke holdes oppe. Distriktenes behov for gode veger og ferjesamband som er åpne hele døgnet ser ikke ut til å veie tungt, når vi registrerer regjeringens egen pengebruk: Hvert byråkratkontor i det nye regjeringskvartalet vil koste 8 millioner kroner, mens kutt i nattferjene i de tre Romsdals-sambandene til sammenligning gir innsparing på 800.000 kroner.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal