La det være sagt med en gang; Vi ønsker på ingen måte å bagatellisere problemene som er kommet fram. Det er avgjørende at alle tekniske feil rettes opp fortløpende og at tungvinte funksjoner utbedres. Det er det satt i gang gode prosesser på, og flere forhold er også rettet opp.

De seks kommunene Røros, Os, Indre Fosen, Holtålen, Ørland og Åfjord tok i bruk Helseplattformen samtidig som St.Olavs hospital 12.november 2022. Kommunene rapporterer om noen feil i løsningen, men at de stort sett er godt fornøyde med innføringsløpet. Noen innmeldte saker er også brukerfeil. Dette er naturlig når ansatte skal ta i bruk et såpass stort og omfattende system.

Trondheim kommune var først ute. Etter en krevende oppstartsperiode rapporterer mange ansatte i Trondheim at hverdagen med Helseplattformen går greit. Flere sier også at de er fornøyd med å slippe de gamle journalsystemene og ser fram til å ta i bruk mer av funksjonaliteten i Helseplattformen.

Det er viktig at vi minner oss på hvorfor vi innfører Helseplattformen. Vi vil at innbyggerne i Midt-Norge skal føle seg trygge på at helsepersonellet har den informasjonen de trenger i alle ledd. En felles løsning kommer til å forenkle samhandlingen mellom sykehus, fastleger og kommuner til beste for pasienten. Innføring av en ny - og felles - journalløsning er nødvendig. Ingen andre journalløsninger - nasjonalt eller internasjonalt - kan innfri disse kravene bedre enn Helseplattformen.

I en opphetet debatt er det viktig å huske på at ingen av de gamle journalsystemene i Midt-Norge gir mulighet for “en innbygger - en journal”. Mange journalsystem har “gått ut på dato” og innfrir ikke elementære nasjonale standarder for utveksling av informasjon. Det er en av grunnene til at den elektroniske meldingsutvekslinga noen ganger kommer ut i uleselige varianter.

I følge Apotekerforeningen har vi minst 1000 dødsfall hvert år i Norge på grunn av feil legemiddelbruk. Det skjer unødvendige sykehusinnleggelser og dermed belastninger på helsevesenet som kunne vært unngått dersom helsepersonell hadde hatt bedre tilgang til journalopplysninger. Dette er en svært alvorlig risiko som vi har “levd med” i mange år, fordi vi ikke har hatt gode alternativ - før nå. Nå har vi løsninger som gjør at vi kan innfri pasientenes selvsagte rett til sikker og oppdatert informasjon i alle ledd.

Når medarbeidere går fra et kjent journalsystem til å være nybegynnere i et system med et helt annet “brukergrensesnitt” fra én dag til neste, så er det krevende for alle. Vi utsetter de ansatte for store utfordringer i en allerede krevende driftssituasjon. Vi er imponert over hvordan de ansatte har taklet overgangen til nytt system. Helseplattformen er hovedsakelig et organisasjonsutviklingsprosjekt/omstillingsprosjekt og i tillegg et IT-prosjekt med nye «skjermbilder». Det er nettopp derfor at det er komplisert å innføre fordi vi må endre samhandlingen vår og få på plass nye arbeidsprosesser. Å gjøre organisasjonen i stand til dette krever god prosesshåndtering og ledelse.

Nå er vi over halvveis i det største digitale løftet i norsk helsetjeneste noensinne. Ingen innføring av slik dimensjon har noensinne forløpt uten forutsette og uforutsette vanskeligheter. Det vi med sikkerhet vet, er at det er ingen vei tilbake om vi skal kunne yte forsvarlige helsetjenester inn mot den eldrebølgen som allerede er over oss. Vi får knapphet på personell som gjør at vi ikke kan forsvare at helsepersonell bruker unødig tid på å lete etter informasjon, som må spørre og undersøke på nytt, utsette pasientene for nye tester etc

Det betyr også at vi har valgt å utsette oss for den svært krevende prosessen det er å skifte journalløsning i kontinuerlig drift der det bokstavelig talt dreier seg om liv og død. Vi minsker risikoen og øker motivasjonen i alle ledd hvis vi fokuserer mot det samme målet; én felles journal til det beste for innbyggerne i Midt-Norge.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal