I følge våre etiske regler skal en lege ta vare på egen helse, og søke hjelp om nødvendig. Det gjør jeg herved.

Jeg lurer i stadig sterkere grad på om jeg er riktig vel bevart, som det heter, og har den nødvendige dømmekraften til å være rådgiver for syke mennesker som skal fatte viktige beslutninger hva angår egen helse-

Hvorfor? Jo, jeg kom i skade for å tro på det du lovte i valgkampen, og ser resultatene- eller mangel på sådanne- så langt.

Nå er det ca 1700 mennesker i Molde Kommune som ikke har fastlege. På landsbasis er tallet ca 150000,

Unge leger styrer unna, og for mange som har drevet noen år slutter. Til tross for en fantastisk jobb med høy trivsel. Det er bare for få leger til å dele på den.

Jeg vet at du nylig har fått konstruktive forslag til hvordan man skal kunne både rekruttere og beholde leger, men det man ser av resultater så langt, inklusive siste ukes forslag blir som å bruke øsekar mens båten ligger med ripa under vann. Det er for lite og det går altfor sakte.

Du fikk en tung arv etter forrige minister. Nå sitter han på sin høye hest som Statsforvalter og skal klandre kommunene for at ikke pasientene får oppfylt sin lovfestede rett til fastlege, mens han i ansvarlig posisjon lot det gå år og dag igjen og igjen uten å gjøre det som kunne avverget det som er faretruende nær kollaps i hele ordningen.

Men nå er det du som er ansvarlig!

Molde kommune- som så mange andre- sliter med å rekruttere, mens ungdommen søker seg til mer fristende jobber i det helprivate helsevesen.  Gamlemor i Eresfjorden kan ikke dra til Dr. Dropin eller lignende for å få hjelp når det kniper! Det trengs sentrale virkemidler som gjelder hele ordningen, ikke bare rekrutteringsstillinger.

Arnulf Øverland formulerte: Tilgi dem ikke, de vet hva de gjør!

Det kan hevdes at jeg med dette korte brevet appellerer til følelser. Det får stå sin prøve. For problemets størrelse tatt i betraktning har det så langt fra departementet vært lite fornuft å spore.

Det trengs ikke flere utredninger eller løfter. Det trengs handling!

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal