Grunn til å frykte at dette kommer i fjordene våre