Søndag 16. april gikk frontfaget til brudd på et tilbud som ga reallønnsnedgang. Torsdag 20. april ble streiken avsluttet med et historisk godt oppgjør. Partene ble enighet om ei ramme på 5,2 prosent, med en større andel som skal gis i sentrale tillegg.

27. april går startskuddet for mellomoppgjøret i offentlig sektor. Vi opplever at KS over mange år har jobbet for å slå beina unna lærerne i lønnsoppgjør etter lønnsoppgjør. De har skjult seg bak et påstått mandat gitt av våre folkevalgte, og mener at de har sprunget kommunene sitt ærend.

Det er IKKE vår oppfatning at våre folkevalgte mener at lærerne skal være lønnstapere flere år på rad. Langt ifra. Vi står rakrygget som profesjon, vi står samlet og vi er klare til kamp!

Når tallene fra teknisk beregningsutvalg (TBU) kom 20. februar, var det rett og slett tragisk å få presentert KS sin holdning til lærerne i prosent (TBU: Frontfaget gjelder kun for noen, ikke for alle (unio.no). Tallene bekrefter nok en gang at Unios grupper i offentlig sektor kom svært dårlig ut i 2020, 2021 OG i 2022 sammenlignet med privat sektor.

Vår forhandlingssjef i Unio, Klemet Rønning-Aaby, har allerede gått ut og varslet at vi legger oss over femmeren foran årets mellomoppgjør. For kommunesektoren trekker lærernes lave lønnsvekst ned resultatet. Forhandlingsleder i Unio kommune og leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, er tydelig på hva kommunalt ansatte med høyere utdanning må ha i årets mellomoppgjør (– Vi må over frontfaget, og vi skal ha reallønnsvekst (unio.no)).

Mange må undre seg over at dette kan skje på den rød-grønne regjeringen sin vakt, med drastisk nedgang i innsøkingen til lærerutdanningen, økende lærerflukt og økende andel ukvalifiserte lærere i skole og barnehage.

Vi bor i et land der vi alltid har hatt et godt og velfungerende offentlig tjenestetilbud. I de siste årene ser det midlertidig ut til at KS, som kommunenes arbeidsgiver, ikke tar innover seg alvoret i situasjonen.

KS, dette kan vi ikke akseptere!

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal