Helseplattformen er et stort prestisjeprosjekt, kostnadene er beregnet til rundt 4 milliarder kroner. Målet har vært å gi hver pasient en journal som skal være felles for de mange ulike nivåene i helsevesenet. Helseplattformen ble først rullet ut ved flere legekontor i Trondheim, så ved St. Olavs hospital i høst. Så skulle resten av Helse Midt-Norge ta det i bruk utover vinteren og våren. Helse Møre og Romsdal skulle ta løsningen i bruk fra april.

Nå er det bråstopp etter massive problemer ved St. Olavs hospital. Ansatte har rast mot systemet, og mener at de har satt pasientene i fare og har skapt store vansker for de ansatte. Adresseavisen kunne fortelle at det i november 2022 ble registrert over 14.500 brudd på arbeidsmiljøloven ved St. Olavs i november. Det er tre ganger så mange som på samme tid året før. Hovedårsaken skal være innføringen av journalsystemet.

Mange fagpersoner har gått knallhardt ut mot systemet etter noen måneders drift. Det startet med bekymringsmeldinger fra legekontorene og har tiltatt i styrke fra de sjukehusansatte i Trondheim. Også fra flere it-eksperter har prosjektet fått knallhard kritikk.

Etter vår mening var det riktig av styret i Helse Møre og Romsdal å utsette utrullingen nå. Det er mange svært gode grunner for at vi skal få et felles journalsystem. Det er ikke bra slik det er i dag. Men så lenge pasientsikkerhet står i fare og det er tvil om faglig forsvarlighet må en vente til feilene er rettet. Det blir viktig å lytte til erfaringene fra kommunene i Romsdal som vil innføre systemet som planlagt.

Flere har tatt til orde for å kaste hele systemet. Vi håper virkelig at Helseplattformen til slutt blir et vellykket prosjekt, som blir nyttig for både brukere og ansatte.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal