Meisal 1 er et elvekraftverk som siden århundreskiftet har fått vann fra overløpet i Meisalvannet og fra Meisalelvens nedslagsfelt nedenfor tappingen. Inntaket på kote 226 og kraftstasjonen nede i sjøkanten har vært i drift fra 1936 til 2020, med noen utbedringer og oppdateringer på 60-tallet. Kraftverket har kjørt inn gode penger inntil det ble nedstengt av sikkerhetsgrunner i 2020. Både inntaksdammen og rørgaten er utdatert.

Nå innstiller Istad Kraft på å legge ned, som innebærer å bruke penger på å slette alle spor, og samtidig la verdifulle fallrettigheter forbli uutnyttet. Dette i stedet for å investere i kraftverket så det kan oppgraderes og kjøres videre med alt tilgjengelig vann.

Våre styresmakter har underkastet oss Europas dystopiske grønne skifte. Vi, med vår naturgitte vannkraft, skal være Europas batteri. I tillegg har landet kastet seg på bølgen med å bygge ut vindkraft. En ustabil strømkilde med kort varighet på anleggene. Vindkraft medfører krevende naturinngrep, ett uløst forurensings- og avfallsproblem og en kostbar utbygging av linjer som vi alle må betale for med nettleien. Vindkraft må også ha «back-up» kraft når det ikke er vind. Hos oss vil det si vannkraft.

Frp mener at vi må oppgradere gamle kraftverk, og også bygge ut mer ny vannkraft. Når flytende havvindkraft angivelig vil koste 2 kr/ kWt å produsere, skulle det ligge til rette for å få god økonomi i det.

Derfor synes vi at Istad Kraft AS må gå en runde til med Meisal 1. Det kan bli mer vann med «takrenner» både sørover og nordover fra Meisalelven. Det kan også gi en vinn-vinn situasjon med tanke på at det er behov for avskjæring av flomvann som tidvis truer både bebyggelse, veier og selve Istad Kraft AS sin stasjon i sjøkanten.

Selv om det bare er strøm til noen hundre husstander, og det ikke er magasinkraft, kan Meisal 1 være et nyttig energitilskudd langt inn i neste århundre.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal