For vel et år siden ble det avdekket at flere alvorlige varslingssaker om seksuell trakassering ikke ble fulgt opp og tatt på alvor. Til tross for at tidligere soldatundersøkelser hadde avdekket at over 20 prosent av de spurte hadde opplevd trakassering eller mobbing mens de var i forsvarets tjeneste. I en undersøkelse i 2019 meldte 46 prosent av de spurte kvinnene at de hadde opplevd seksuell trakassering fra medsoldater. Etter både undersøkelsene og avsløringene om de mange varslene ble lovet at forsvaret skule ta affære.

Denne uka måtte forsvarsledelsen igjen svare om en ny runde varslingssaker. Denne gangen om 11 kvinnelige soldater i førstegangstjenesten, og varslene inkluderer trakassering, overgrep og voldtekter. Det var NRK som fortalte om saken først. Sakene viste at ukulturen på ingen måte er borte. Bekymrede foreldre har tatt kontakt med forsvaret og lurt på om det er trygt å sende sine inn i førstegangstjeneste. Slik kan vi ikke ha det.

Tirsdag denne uka hadde forsvarsministeren innkalt forsvarsledelsen, tillitsvalgte for ansatte og vernepliktige for å diskutere utfordringene med seksuell trakassering. Her fortalte forsvarssjef Eirik Kristoffersen om tiltak for hvordan varsler skal håndteres, blant annet at det skal være en sentral varslingsenhet som alle kan varsle til. Denne skal ha oversikt over alle saker. Målet er også at de som varsler, skal holdes bedre orientert. Dette skal blant annet gjøres enklere ved hjelp av teknologiske løsninger. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) betegner møtet som godt og nyttig. – Det ligger et alvor i det. Vi har hatt hendelser i Forsvaret som vi ikke ønsker å ha, sier han.

Endringer tar tid, spesielt i en så tradisjonsrik og «maskulin» del av samfunnet som Forsvaret. Men i 2023 må vi selvsagt forvente at det er trygt for unge kvinner i forsvarets tjeneste. Vi trenger dyktige kvinner til Forsvaret. Takk til modige varslere som hjelper oss framover.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal