Politikk i coronaens tid

foto
Bjørn Jacobsen (SV) etterlyser svar frå ordføraren om deponi i Raudsand. Arkivfoto. Foto: Bjørn Brunvoll