Mang en stund har hun fortalt historier om hvordan jordmoryrket har utviklet og endret seg fra da hun utdannet seg på Rikshospitalet på 60-tallet, til hun avsluttet sin karriere som kommunejordmor. Jeg har vært heldig som har hatt en jordmor i nær familie som jeg har rådført meg med under svangerskap, etter fødsel og ved andre kvinnerelaterte helseutfordringer. Slik er det ikke for de fleste, men det burde det være!

Jordmor har en unik kompetanse på kvinnehelse som må utnyttes bedre, blant annet innen overgangsalder, celleprøvetaking og prevensjon. Det vil være god helse– og samfunnspolitikk å utnytte denne kompetansen! Og heldigvis støtter flere nasjonale utvalg dette.

Kvinnehelseutvalget har påpekt behovet for å styrke svangerskaps-, fødsels- og barseltilbudet med blant annet følgende tiltak:

·        Det må utdannes flere jordmødre da Statistisk sentralbyrå framskrev i 2019 et underskudd på omkring 700 jordmor årsverk i 2035.

·        Jordmødrenes kompetanse kan bidra systematisk i arbeidet med å kartlegge og følge psykiske helseplager under graviditet og etter fødsel.

·        Det må ansettes flere jordmødre for at nasjonalt tilbud om følgetjeneste av jordmor skal bli en realitet.

·        Økt bruk av kombinasjonsstillinger der jordmødre jobber delt stilling mellom kommuner og sykehus.

·        Drop-in timer hos jordmor for kvinnehelseplager.

I rapporten om allmennlegetjenesten, der et ekspertutvalg skulle gi konkrete forslag til tiltak for å styrke fastlegeordningen foreslår de profesjonsnøytrale takster, og økt bruk av delegering. I praksis vil dette kunne innebære finansiell likestilling mellom jordmødre og leger. Dette er riktig og god oppgavedeling!

Tante, hun var en av de som inspirerte meg til å utdanne meg til sykepleier. Og heldige meg som er privilegert å være hennes niese, og som gjennom 50 år har knytt til meg noe av hennes brede kompetanse innen jordmorfaget.

Derfor skulle alle ha ei jordmor i livet - fra barnefødsel til grav!

  Gratulerer med den internasjonale jordmordagen!

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal