Gir du et løfte, skal det holdes, ellers er det ingen ting verdt. Én million pensjonister i Norge er skuffet over at regjeringen ikke følger opp løftet som ble gitt i fjor om hvordan pensjonene skal reguleres. Denne uka samlet flere enn tusen pensjonister seg utafor Stortinget i Oslo for å vise sin misnøye med hvordan staten - som i dette tilfellet er regjeringen - ikke gir pensjonistene det de mener å ha blitt lovet.

Da Arbeiderpartiet og Senterpartiet dannet regjering etter valget i fjor høst, skrev de i Hurdalsplattformen, som regjeringens politikk bygger på, at pensjonene skal reguleres ut fra et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten. Fasiten for 2021 viste at lønnsveksten ble 3,5 prosent, mens Erna Solbergs regjering spådde en lønnsvekst på 2,4 prosent. Det er dette spriket fra i fjor pensjonistene vil ha pensjonene regulert opp med.

Summen det er snakk om er rundt 2 milliarder kroner for statens del. For den enkelte pensjonist ville det gitt knapt 2.000 kroner mer i året. Dagens regjering kunne enkelt ha ryddet opp i etterbetalingen av pensjonene. I stedet har regjeringen klart å hisse på seg pensjonistene som føler de blir snytt på vekta i år igjen.

Pensjonssystemet er komplisert. Ettersom folk lever lengre, blir pensjonsutbetalingene stadig større. I 2001 fikk daværende statsminister Jens Stoltenberg satt ned en kommisjon som skulle se på et rettferdig pensjonssystem. Det endte med at Stortinget vedtok at pensjonene skal økes i takt med lønningene, men ikke fullt så mye. Underreguleringen skulle være 0,75 prosent. Denne ordningen førte til at pensjonistene sakket akterut, år for år.

I fjor ble ordningen avviklet. Heretter skal pensjonene økes like mye som gjennomsnittlig lønns- og prisvekst i Norge. Det er rettferdig. Men oppdager man feil, må det selvsagt rettes opp i. Her er vi ved kjernen i pensjonistopprøret. Arbeidsminister Marte Mjøs Persen bør på regjeringens vegne etterbetale pengene pensjonistene var lovet i fjor, deretter reguleres pensjonene i år, slik som lønningene gjør.  Blir regjeringens forslag stående, får en enslig minstepensjonist 670 kroner mer i måneden.

Tidligere Ap-nestleder Trond Giske tok denne uka til orde for at regjeringen må holde løftet de har gitt pensjonistene. I denne saka fortjener Giske å bli lyttet til. Ei regjering får det ikke godt hvis det ulmer blant én million pensjonister på grunn av regjeringens løftebrudd.  Stortinget har siste ordet når trygdeoppgjøret skal vedtas før sommerferien. Det er ikke for seint å vise at pensjonistene skal behandles rettferdig.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal