Det kan bli plassreservasjon på utasundsferja allerede fra sommeren 2022. Det opplyser Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding. Bakgrunnen er at ferietrafikken til øyene er stor. Dette har rett og slett gitt kapasitetsutfordringer. I fjor sommer var det hendelser hvor både biler og passasjerer måtte stå igjen. Dette skaper stor usikkerhet. Det er ventet at åpningen av Nordøyvegen kan gi ytterligere trafikkøkning.

Romsdalskysten byr på en rekke fine naturopplevelser. Det er positivt at øyene opplever økt interesse og trafikk. Det kan også gi ny aktivitet. Samtidig er det helt avgjørende at man får på plass gode løsninger for de som bor på øyene. Ikke minst er det viktig å ta hensyn til de som arbeidspendler. Løsningen med plassreservasjon på ferja kan derfor være fornuftig. Samtidig er det et lite forbehold; lokalbefolkningen. Fylkeskommunen bør i det videre arbeidet legge vekt på tilbakemeldingene de får fra innbyggerne.

Båndene mellom Romsdal og disse øyene er sterke, både kulturelt og historisk. Ny kommunestruktur endrer ikke på det. På sikt kan Nordøyvegen kanskje medføre noe endring i trafikkmønstrene, men foreløpig tall viser at sambandet fra Småge og ut til øyene er svært viktig å opprettholde. Fylkesutvalgets signal om at man ønsker å utvide kapasiteten mellom Småge og Finnøy fra sommeren 2023 er derfor svært godt nytt. Vi tror at dette kan være en god forsterkning, også når det gjelder utvikling av reiselivet.

De siste åra har det vært mye frustrasjon på øyene på grunn av utfordringer med ferjesambandet. Det er et faresignal når tilliten til at ferja går til oppsatt tid svekkes. Derfor er det viktig at fylkeskommunen er tidlig på ballen når det gjelder sommertrafikken. Det er klare forbedringsmuligheter både på kapasitet og regularitet. De som bor eller eier eiendom på øyene må få prioritet. Samtidig tror vi at passasjerbetaling vil være et steg i feil retning.

Trafikken på utasundsferja har økt kraftig. Plassreservasjon vurderes som et tiltak kommende sommer.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal