Kanskje er det fordi at prosjektet beskrives som et pilotprosjekt? Fine ord forandrer ikke på så mye. Dette handler om å kreve penger av folk som vil kjøre på en veg. I saksdokumentene fra fylket har man modellert med en bomavgift på 150 kroner.

Trollstigen er en fylkesveg. Samtidig er det et turistikon, som brukes i markedsføringen av Norge nasjonalt og internasjonalt. Statusen som Nasjonal turistveg har ført til økt trafikk, og har i sum vært positiv for regionen. I tillegg er vegen oppgradert med nye servicebygg, utsiktspunkt og rasteplasser. Det som imidlertid ikke har kommet på plass er rassikring. De fleste er enige om av vegen bør sikres. Det store spørsmålet er hvem som skal plukke opp regninga. Vi synes det er en dårlig idé å sende regninga videre til trafikantene.

Prosjektet med turistskatt er interessant. Ikke minst gjelder dette i områder med sårbar natur. Vi synes ikke det er riktig å sammenlikne «besøksbidrag» for Trollstigen med miljøavgift på Svalbard eller bompenger i amerikanske nasjonalparker. Trollstigen har en annen historie, og rassikring bør dekkes av det offentlige. Kanskje er dette allerede et positivt regnestykke for staten dersom man regner med markedsføringsverdien? Er det rimelig at fylket skal dekke alle kostnadene på en veg som fungerer som reklameplakat for Norge.

Forslaget blir naturlig nok møtt med bekymring fra flere lokale reiselivsaktører. Saka skal nå behandles i fylkets samferdselsutvalg før den går videre i systemet. Frank Sve (Frp) har samtidig varslet at han vil ta opp saka i Stortinget. Vi mener at denne saka først og fremst handler om hvem som har ansvaret for rassikring av en fylkesveg med status som Nasjonal turistveg. Status i dag er at det er 160 000 passeringer på en veg som burde vært bedre rassikret. Man bør ikke bruke et pilotprogram om turistskatt for å løse dette.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal