Veterinærdekning i hele landet er viktig både for dyr og mennesker. Veterinærene er en av bærebjelkene i beredskapen om det oppstår smittsomme sjukdommer som kan ramme både folk og fe.

Veterinærene er med og sikrer dyrevelferden. Veterinærene er med og sikrer produksjon av trygg mat.

I vårt fylke er det flere distrikter der vi ikke har veterinærvakt 24/7. Det er mangel på veterinærer som vil og kan påta seg vakt for den avlønninga de får.

Derfor er forslaget om økt stimuleringstilskudd til kommunene og økt vaktgodtgjørelse helt nødvendig.

Et annet viktig forslag som kan bidra til å bedre situasjonen umiddelbart er at ansatte i Mattilsynet også går inn i vaktberedskap. Det må det gå an å få til allerede i år der det er nødvendig.

Forslaget om å tilsette veterinærer i kommunale stillinger i næringssvake kommuner er også smart. Disse kan bidra i kommunale oppgaver, kjøre klinisk praksis og også gjøre enkelte oppgaver på vegne av Mattilsynet.

Møre og Romsdal fylkeskommune skal gi innspill til jordbruksoppgjøret. Innspillet fra veterinærforeninga må følges opp.

Kristin Sørheim.

Fylkesvaraordfører (SP)

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal