Det er ikke nok klasserom for elevene og det skaper stor utfordring. Det er heller ikke nok lærere til alle disse elevene som igjen ikke har plass. Antallet elever øker og antallet lærere minker. En veldig vond sirkel hvor det da blir en utrolig påkjenning for de lærerne som står igjen.

Ikke har de fleste trinnene hatt bøker, verken å skrive i eller lese i. Kommunen sa at skolen måtte kutte flere årsverk mens skolen manglet årsverk for å ha lærer til den nye 1.klassen. Dette er det vi ble møtt med da vi begynte i 1. klasse for noen år siden. Siden har vi savnet bøker, men det har jo skolen ikke råd til, ei kopi ark. Dette viser hvor ille situasjonen er for de som står til ansvar for hver enkelt skole.

Stor applaus til rektor på skolen så må ha en helt umulig jobb! Skjønner at det blir for mye. Alle disse utfordringene som er i skolene idag, virker egentlig helt uforståelig at kan være tilfellet. At skolen ikke skal ha alt de har behov for for å dekke nødvendig læring til våre barn? Ikke råd til bøker, kopi ark, assistenter og lærere?

Ny reform burde være i sikte, skolealder burde tilbake til 7 år. Nettbrett byttes ut med bøker og blyant, makten over læremetoder og tilliten tilbake til læreren og såklart støtte for å ha nok lærere pr elever på skolen.

En siste ting: jeg tar av meg hatten for lærerne, rektor, assistentene som hver dag prøver å gjøre det beste med det lille verktøyet de sitter igjen med. Jeg håper inderlig vi har en bedre tid imøte.  Takk!

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal