Vår lille by var en trehus by. Etterkrigsoppbyggingen gjorde den til en by av funksjonalistisk betongbebyggelse. Noen vakre eksempler har fått stå – Romsdalsheimen og Strandegården – og mange er «modernisert» ved inkonsekvente stilbrudd. Kristiansund har vært mye flinkere til å ta vare på etterkrigsfunksjonalismen, syns jeg.

Nå vil noen innføre trehus igjen – store trehus. Gamle tollboden – som viser en spesiell byggestil i teglstein fra den første etterkrigstid, foreslås erstattet med et høyt trehus som ikke står i stil med noe av den øvrige bebyggelse i gata.  Det foreslåtte trehuset er til forveksling likt et høyhus i  tre i Nydalen i Oslo. Dette er i år vurdert som ett av åres styggeste bygg.

Og så kommer hotellkongen Buchardt og vil bygge ned parkeringsplassen foran Superbgården og stenge dette «historistiske» bygg ute fra ut- og innsyn fra fjorden. Dette området har stilelementer fra mellomkrigstiden: «gamle posthuset», Solemdalgården, gamle meieriet like etter krigen og Superbgården fra før første verdenskrig. Buchardts trehus bryter alle linjer i forhold til omliggende bebyggelse. Blant de mange postmodernistiske forsøk i Moldegårdsområdet kunne det kanskje bidra til et stabiliserende stilbilde,  men definitivt ikke på Godtfred Lies plass.

Hva som er pene eller stygge bygg, vil det være mange meninger om. Men vår lille by mistet sin uskyld under krigen og de sytti år som er gått deretter har ikke gitt et bybilde med en samlende stil. Byens arkitekter har bidratt til flere samlende løsninger. Det har krevet kompromisser og hensyn til det som har vært.

Jeg håper bygningsmyndighetene er bevisste på de føringer som har vært håndhevet og ikke plasserer inn nye elementer som bare blir fremmede og rare der de er foreslått.

La oss stå sammen om å ta vare på Molde.

Dag Brekke

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal