Vi trenger flere, ikke færre senger

foto
I dag er det 3.800 færre sengeplasser ved norske sjukehus enn det var i 2005. På samme tid har utgiftene til administrasjon i de regionale helseforetakene økt kraftig. Foto: Helse Møre og Romsdal